Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

poruka: 153
|
čitano: 93.062
|
moderatori: DrNasty, Lazarus Long, XXX-Man, vincimus, pirat
+/- sve poruke
ravni prikaz
starije poruke gore
12 godina
neaktivan
moderator
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

Činjenica da kablovi mogu vrlo lako objelodaniti i ono što je dobro i ono što u sustavu ne valja, digla je značenje kablova na
razinu punopravne audio komponente, ali što je još važnije, natjerala konstruktore high end mašinerije, a sve je više slučajeva, i proizvođače mid-fi komponenata, da značajno umanje one mane svojih uređaja koje su do jučer svjesno ili nesvjesno prikrivali jeftinim kablovimaVRSTE KABLOVA

Iako se kvaliteta audio kablova različite namjene iskazuje na isti način i iako su fizikalnoelektričke pojave koje na njih djeluju identične, svi kablovi unutar audio sustava nisu isti niti se jednako ponašaju.Interkonekcijski (međuspojni) kablovi (interconect cables)

Interkonekcijskim se kablovima provode signali niskog napona (od 0.1 mV pa do 2 V)
od izvora zvuka do pretpojačala i od pretpojačala do pojačala snage. Napon signala koji kroz njih teče ponekad zna biti toliko malen da jedva nadilazi električki šum što ga stvara struja svojim protokom kroz vodiče. Zato su interkonekcijski kablovi gotovo redovito oklopljeni kako bi se signal zaštitio od različitih električkih, elektomagnetskih i RF smetnji. No i usprkos oklopljenosti kablova, u signal koji kroz njih teče vrlo lako mogu prodrijeti smetnje.

Interkonekcijski kablovi stoga moraju biti sasvim izolirani odnosno što je moguće više udaljeni od zvučničkih i mrežnih kablova, pa čak i međusobno, jedni od drugih. Oklop kablova mora biti propisno dizajnirn i izrađen, jer ako nije, ne samo da će se kroz njih probijati smetnje, već će i sam postati njihovim uzročnikom.

Naime, ako je oklop, primjerice, preblizu vodiča on će u najbliži mu vodič reflektirati elektromagnetsku energiju koja se u njemu skladišti i mijenjati njegovu induktivnost.
Najčešći oblik u kojem se pojavljuju interkonekcijski kablovi jest koaksijalan (jedna središnja žica provodi pozitivni dio signala dok oklop oko nje služi kao uzemljenje i provodnik povratnog signala). Danas je sve više interkonekcijskih kablova s dva središnja vodiča i oklopom oko njih. Isporučuju se u različitim dužinama, ali ih je većina oko 1 m dugačka, lako njihova dužina nije baš tako jako kritična za kvalitetu signala kojeg provode, ipak raspored audio sustava valja koncipirati tako da budu što je moguće kraći.


Zvučnički kablovi(speaker cables)

Zvučničkim kablovima teku iz pojačala u zvučnički sustav već prilično jaki signali (nekoliko desetaka volta i isto toliko ampera), pa se tu javljaju mnogo veći, neki čak i nerješivi, problemi. Zato je od izvanredne važnosti da zvučnički kablovi budu što je moguće kraći kako bi sami čim manje pridonosili ionako dovoljnom zlu što uopće moraju postojati.

Zvučnički su kablovi obično ustrojeni na "tvinaksijalnom" načelu (dva identična vodiča za provod "vrućeg" i povratnog signala unutar oklopa) što se smatra boljim rješenjem od koaksijalnog, jer je na taj način signal koji teže kroz njih uravnotežen i simetričan.

Iako i interkonekcijski kablovi svojim osobinama snažno djeluju na rad pojedinih komponenata koje povezuju, zvučnički su prava mora za pojačalo i za zvučnički sustav. Jer, kako će se ponašati određeno pojačalo i zvučnički sustav ne samo da neobično puno ovisi o zvučničkim kablovima s kojima su povezani, već je to i nemoguće unaprijed predvidjeti.Moj post se nastavlja sa temama o važnijim osobinama kablova

Električki otpor (resistance) i njegova nuspojava Skin effect 
Induktivnost (inductance)
Kapacitivnost (capacitance)

Ponesto o:


Sastav vodiča i njihova geometrija
Dizajn i konstrukcija kablova. Prednosti i mane
Terminiranje kablova i....o jos mnogo toga :)


██████████████████████
 
20 0 hvala 21
12 godina
neaktivan
moderator
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

ELEKTRIČKI OTPOR (resistance)

Otpor je drugo, "tamno", lice provodljivosti, još jednog inherentnog svojstva materijala. Iz svega je vidljivo da bi otpor u audio kablovima trebao biti što manji, a provodljivost što veća kako bi kablovi čim manje djelovali kao "radijator" isijavajući, poput žarne niti u sijalici, tempareturu u okolni prostor, a čim više bili nesmetan i otvoren put audio signalima.

Pri normalnoj sobnoj temperaturi srebro je najbolji vodič, dok je bakar odmah do njega. Znatno slabiji provodnici su zlato i odmah za njim aluminij. Provodljivost kablova uvjetovana je i njihovom dužinom kao i presjekom. Sto je kabel duži to je otpor veći, a što je širi to je veća provodljivost. Suvremena tehnologija materijala iznjedrila je provodnike koji se vrlo značajno opiru zakonima fizike, tako da već postoje kablovi čiji otpor nije veći od par oma (Ω) na dužinama od preko 300 m ("Sumiko" Ocos, "Nordost" Flatline Blue Heaven ili Red Down i sl.)! 

Čistoća materijala kroz koji putuje audio signal, kao i njegova molekulama struktura također ima značajnu ulogu u provodljivosti odnosno otporu provodnika. Danas je praktično nemoguće naći kvalitetniji bakreni provodnik koji nema čistoću barem na treću decimalu (99.999 %) iako ima egzota sa šest devetki iza decimalne točke (primjerice "Ortofon" AC 1000).


Takvi kablovi s izrazito malom količinom kisika u sebi nazivaju se OFC (oxygene free cooper) odnosno OFS (oxygene free silver). Najveći dio suvremenih kablova ima molekularnu strukturu s malim brojem velikih kristala, odnosno LC (linear crystal), čime se postiže veća homogenost provodnika i omogućuje signalu prelazak preko puno manjeg broja "granica", ubrzavajući tako njegov (pro)tok. Primjerice, u običnom bakrenom vodiču ima 100000 tisuća kristala, u OFC ih je oko 40000 dok ih je u vrhun skim "monokristalnim" sve ga 400 u istoj dužini kabla.


Postoje i drugi oblici "monokristalnih" kablova među kojim su napoznatiji PC OCC (Prefect Crystal by Ohno Continious Cast) i FCL (Functionally Crystal-Less).
Na kraju, dizajn, ustrojstvo kabla u cjelini, igra po nekima čak i presudnu ulogu u njihovoj provodljivosti.
Otpornost, odnosno provodljivost kablova igra presudnu ulogu na oblik frekvencijske krivulje signala koji je prošao kroz njih,odnosno na uravnoteženost reprodukcije svih dijelova frekvencijskog spektra. Sto je otpor manji (dakle što je materijal provodljiviji, kraći i deblji) kablovi će manje djelovati na promjenu intenziteta pojedinih dijelova frekvencijskog
odziva signala. Zvučnički sustavi sa stabilnijom impedancijom lakše će izlaziti na kraj s otporom kablova nego oni s nestabilnom, osobito vrlo niskom impedancijom.
SKIN EFFECT kao nuspojava

Poznato je da je jezgra vodiča najbolji provodnik. Međutim, s porastom struje koja teče kroz vodiče, povećava se i njihov otpor. Zato niske audio frekvencije male struje (sporo) putuju kroz središte vodiča, dok se visoke frekvencije veće struje (munjevito) "izmještaju" na obod vodiča gdje im je manji otpor.

Komparirajući protok visokofrekvencijskog s niskofrekvencijskim signalom dolazi se do zaključka da vodič igra ulogu svojevrsnog filtera (niskopropusni Besselov) koji vremenski usporava signal, "rastežući" ga i razrajući mu fokus.
Iako neki audio autoriteti tvrde, a i teorija je na njihovoj strani, da je pojava skin effecta zanemariva kad su u pitanju audio frekvencije, praksa pokazuje da kablovi u kojima je ova pojava reducirana na minimum zvuče bolje od onih kod kojih se na njoj nije radilo. I brojni slušni testovi to potvrđuju. Nedvojbeno je utvrđeno da kablovi s manjim skin effectom zvuče "mirnije" i uravnoteženije u visokotonskom području. 

Naravno, ni ovdje se ne smije biti sasvim isključiv i reći da se radi samo o uplivu veće ili manje količine skin effecta (kod kablova su uvijek u međuzavisnoj igri i svi ostali parametri) ali niti omalovažiti njegov značaj. Negativni učinak skin effecta u nekim se kablovskim dizajnima nastoji umanjiti kombinacijom vodiča različite debljine, tako da niske frekvencije putuju kroz deblje, a visoke kroz tanje vodiče.nastavlja se...

██████████████████████
 
6 0 hvala 10
12 godina
neaktivan
moderator
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

INDUKTIVNOST (inductance)

Prolaskom struje kroz vodiče u njima se i oko njih stvara magnetsko polje koje se suprostavlja toku signala. Svaki puta kad se promijeni polaritet signala, sruši se magnetsko polje uslijed čega se u vodiču inducira struja suprotnog polariteta. To se ne dešava samo u jednom vodiču nego u svim vodičima koji se nađu unutar magnetskog polja koje se oko njega stvorilo (primjerice, rušenjem magnetskog polja u "plus" vodiču inducira se napon u povratnom, ili rušenje magnetskog polja u primarnim namotajima transformatora inducira štuju u sekundarnima).

Ta se pojava zove uzajamnja indukcija.
Katkad se pojava zna "zadržati" i u samo jednom vodiču, pa se govori o samoindukciji.
Induktivnost je, dakle, rezultat promjena u strujnom toku; svaka promjena rezultira strujom suprotna smjera. Sto su promjene brže to je i struja suprotnog smjera veća. Zbog toga visokofrekvencijski signali kreiraju više struje suprotnog smjera nego niski, pa su zato i značajnije reducirane u intenzitetu (roll off).

Sto su kablovi kraći i što su provodnici pozitivne i negativne komponente signala čvršće upleteni, to će i njihova induktivnost, koja se iskazuje u "mikrohenrijima po

metru" (µH/m), biti manja, a time će i koherencija, intenzitet i čistoća visokotonskog spektra biti očuvaniji.


KAPACITIVNOST (capacitance)

Kapacitivnost je osobina vodiča da signal koji kroz njih teče zadrže, "uskladište", umjesto da ga propuste. Audio kablovi se zato mogu promatrati i kao veliki kondenzatori u kojima su vodiči kroz koje teče signal "ploče", a njihovi plastični oklopi izolator (dielektrik).

Električko polje koje stvara audio signal i izolator djeluju jedno na drugoga, a kao rezultat javlja se upijanje dijela signala u izolatoru. Ta se pojava se naziva dielektrička apsorpcija. Međutim, koliko se god to paradoksalno činilo, taj gubitak nije kritičan. Puno gora po zvuk je pojava suprornog predznaka, dielektrička disipacija.

Naime, energija akumulirana u izolatoru postupno se oslobađa i interferira sa signalima koji su došli znatno kasnije od onog čiji je dio bio upijen, i tako u nedogled. Rezultat je gubitak definicije tranzijenata što se slušno može vrlo lako registrirati, jer u tranzijentima je skrivena informacija o tonalnoj boji instrumenata odnosno glasa. Ova se pojava može vrlo lijepo usporediti s uplivom kabineta zvučničkog sustava u kojem se "skladišti" energija nastala radom stražnjeg vala i koja, oslobađajući se, potresa šasije zvučničkih jedinica i njihove membrane, inteferirajući s glazbenim signalom.

Kapacitivnost se povećava s dužinom kabla!
Da bi se upijanje signala što više smanjilo, izolator u kablovima mora biti što je moguće bolji. Najbolji su vakuum i zrak, a odmah do njih je teflon. Primjerice, disipacijski faktor teflona je 0,15 što znači da iz njega isijava svega 15 % uskladištene energije, dok je kod tipičnih plastičnih dielektrika (nylona, derlina, PVC-a) to 0.00002, što znači da iz sebe ispuste praktično sve što se u njima nakupilo.

Nažalost, aplikacija bilo kojeg od ovih kvalitetnih dielektrika je složena (zrak, vakuum) i skupa (teflon, koji je usput i vrlo krut). Kapacitivnost kablova, koja se iskazuje "pikofaradima po metru" (pF/m) smanjuje se razdvajanjem vodiča pozitivnog i povratnog signala i smanjenjem njihove dužine.
Sve u svemu, high end kablovi bi morali imati nisku kapacitivnost, mali električni otpor (odnosno visoku vodljivost) bez da se pri tome jako poveća njihova induktivnost. To se može uzeti gotovo kao pravilo i otprilike je put kojim se kreće većina dizajnera suvremenih,vrhunskih, audio kablova.

██████████████████████
 
6 0 hvala 10
12 godina
neaktivan
moderator
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

SASTAV VODIČA

Poznato ja da svi metali nisu jednako provodljivi za električni signal koji se nađe u njima. I ne samo to. Na vodljivost jako   utječe i čistoća te molekulama struktura vodiča. Bakar je najčešće korišten metal u audio kablovima, a slijedi ga srebro koje se sve češće sreće. Neki proizvođači ("Isoda", primjerice) u svojim kablovim kombiniraju vodiče od različitih metala (bakar, mjed, aluminij) koristeći njihova najbolja svojstva za provođenje signala određenih frekvencija, dok drugi na bakrenu osnovu nanose tanki srebrni film kako bi je zaštitili od oksidacije i korozije. Vrlo su zanimljivi nemetalni kablovi, naime tvrtka "Van Den Hul" proizvela je interkonekcijski kabel "The First" u kojem se nalazi oko 45 000 grafitnih vlakana. Tako ustrojen zvučnički kabel još nije moguće u cijelosti realizirati. Ista tvrtka proizvela je i "The Revelation" zvučničke kablove u kojima je kombiniran metal s grafitnim vlaknima.
GEOMETRIJA VODIČA

Kako je kabel oblikovan, koliko je vodiča u njemu, kao su poredani i kakav je njihov odnos prema izolatoru, sve to se svodi pod zajednički nazivnik "geometrija kablova" i vrlo značajno utječe na točnost prolaska signala kroz njih. Nije važna samo njihova globalna geometrija (koaksijalni ili tvinaksijalni) već posebno geometrija vodiča i izolatora koji čine kabel.
Naime, vrlo su čujne razlike u zvuku između, kablova s, primjerice, jednostrukim, punim i debljim (solid core) i onih   višežičanih, s vlaknastim (stranded) vodičima, zatim, između vodiča koji su "čisti" (pure) prema onima kod kojih je jezgra od   jednog metala presvučena oplatom od drugog (tinned, plated), između fino i smišljeno upletenih (twisted) ili jednostavno uvijenih (coarse), između međusobno izoliranih pojedinih žičica u vodiču (litz) ili neizoliranih(interconducting strands) i tome slično.

DIZAJN I KONSTRUKCIJA KABLOVA. Prednosti i mane

Iako je o ovom elementu kablovskog ustroja ponešto rečeno i unutar prethodnih postova, ipak se ne radi o istom problemu. Naime, dok se tamo raspravljalo o obliku pojedinih vodiča koji tvore kabel, ovdje treba progovoriti o načinu kako su oni međusobno spregnuti, ali i kakav je odnos kablova prema izolatoru (osobito odnos njihovih debljina).
Primjerice, osnovni oblici interkonekcijskih kablova su koaksijalni i tvinaksijalni, dok se kod zvučničkih može naći puno kombinacija ali i sasvim novih i osobitih konstrukcija


a) Kablovi s dva puna okrugla vodiča (solid round) jednostavne su konstrukcije, razvijaju mali DC otpor i imaju dobar odnos električkog otpora prema kapacitivnosti. U mane im se ubraja visoka induktivnost i "zvonjava" (osjetljivost na mikrofoniju).

b) Dvožilni, višežičani kablovi (bare stranded), poznati i kao "kablovi za svjetiljku", još se uvijek često mogu susresti u audio (ne i audiofilskim!) sustavima. Jedine dobre strane ovakovih kablova su savitljivost i niska cijena. Sve ostalo je protiv njih: visoka induktivnost, osjetljivost na oksidaciju i koroziju, naglašena "zvonjava" i snažna rezonancija između vodiča. Sve to čini protok signala jako otežanim, a kao rezultat se javlja potpuni debalans tonskog spektra, "stanjenje" basa i naglašena eskalacija izobličenih visokih tonova.

c) Višežilni, višežičani kablovi (multi-gauge stranded) sastoje se od više vodiča različitih presjeka uslijed nejdnakog broja vrlo sitnih provodnika u njima. Tako ustrojeni kablovi, osobito kad su im vodiči međusobno upleteni, odlikuju se niskom   induktivnošću, malim elektromehaničkim rezonancijama, malim DC otporom i vrlo su savitljivi. U loše im se strane ubraja tek veća mogućnost korozije provodnika u slučaju da nisu litz konstrukcije. Među najpoznatije tako ustrojene kablove spadaju oni tvrtke "KimberKable".

d) Cjevasti i cjevasto ustrojeni kablovi (tubular, tubular stranded) sastoje se od niza različito ustrojenih vodiča (punih ili višežičanih) poredanih jedan do drugoga uokrug zračne jezgre ili pak kakvog izolatora. Dobre strane ovakvih kablova su niska induktivnost, mala magnetska interakcija među vodičima i prilično dobra fleksibilnost (ako su vodiči višežičani).
  Mane su im visok električni otpor i loš međusoban odnos kapacitivnosti i induktivnosti.Jedini dobro zvučeći tako ustrojeni kablovi su "Audio Questovi" Hyperlitz.

e) Usporedni, višežilni, puni kablovi (parallel multi solid core) sastoje se od većeg broja paralelno poredanih, punih vodiča velikog pojedinačnog presjeka. Njihova je glavna prednost niska induktivnost. Mana ovakvog dizajna je teškoća s održavanjem simetrije među vodičima, osobito s porastom njihova broja, naglašena potreba za kvalitetnim izolatorom i prilično visok otpor. Takvi se kablovi mogu naći i u obliku vodoravno poredanih vodiča.
Dobre kablove ovakve konstrukcije proizvode "Audioquest", "Tara Labs" i XLO.

f) Višežičani kablovi s konstantnim Q faktorom (constant Q stranding) izrađeni su od većeg broja paralelno poredanih, višežičanih vodiča različitog presjeka, ali i različite duljine, isprepletenih s izolacijskim materijalom. U prednosti ovog dizajna ubraja se vrlo mala induktivnost i mali električki otpor, odličan odnos otpora prema kapacitivnost i induktivnosti,   praktični izostanak elektromehaničkih rezonancija (zbog visokog Q faktora rezonancijska frekvencija kablova je daleko izvan čujnog spektra), velika otpornost na koroziju i oksidaciju.
  U mane im se ubraja složenost konstrukcije (mora se održavati konstantna napetost vodiča, što nije lako želi li se zadržati   visoki Q faktor - naime rezonancijska je frekvenncija funkcija mase i napetosti vodiča), skupoća izrade i zato visoka cijena. Ovakve kablove proizvodi tvrtka "Cardas".

g) Višežičani upleteni kablovi Lorentzovim načinom (Lorentz Unit Wire). Posebnost ovako ustrojenih kablova je dvostruka: prvo, vodiči od kojih su sastavljeni od različitih su metala (aluminij, mjed, bakar) i drugo, upleteni su tako da se eliminira upliv Lorentzova magnetizma, čime se osjetno smanjuje upliv skin effecta i tako poboljšava vremenska koherncija signala i dinamički odziv, uz smanjenje izobličenja valnog oblika signala. Njihova kapacitivnost   nije osobito niska, ali je dobro uravnotežena s induktivnošću i otporom. Složenost izrade čini ih nešto skupljima ali ne i nedostupnima. Jedini tako ustrojeni kablovi na tržištu su "Isoda".

h) Višežičani kablovi s međusobno izoliranim vodičima (litz). Vrlo se često svaki kabel sastavljen od velikog broja vrlo tankih   vodiča proglašava litz kablom, što nije točno.
  Litz kablovi su samo oni kod kojih su vodiči, bez obzira na njihov broj, prvo, međusobno usporedni (a ne upleteni) i drugo, svaki zasebno izoliran, tako da među njima nema električkog kontakta. Na takav se način smanjuje gubitak visokih frekvencija, kroz povećanje površine po kojima one putuju.
Naime, jedan puni vodič presjeka 2.5 mm četvornih ima puno manju obodnu površinu nego vodič istog presjeka koji se sastoji od više tankih vodiča. Litz konstrukcija je jedan od pouzdanijih načina brobe protiv skin effecta. Dobre strane takvog dizajna su i niska induktivnost, otpornost na koroziju i u smišljenim dizajnima dobar odnos otpora i induktivnosti prema kapacitivnosti. Loše je što u većini dizajna veliki broj tankih žičica snažno rezonira proizvodeći harmoničke interakcije

i) Balansirani kablovi (balanced cables), odnosno simetrični interkonekcijski kablovi, razlikuju se od konvencionalnih po tome što se u njima nalaze tri vodiča: dva identično izgledajuća, koji mogu biti u bilo kojoj od navedenih konfiguracija, kroz koje teče audio signal i uzemljenje koje u ovom slučaju nije provodnik signala. U takvim kablovima audio signal ne prolazi kroz oklop kabla ("uzemljenje") što bitno umanjuje njegovu osjetljivost na RF i elektromagnetske smetnje. Zbog toga takvi kablovi mogu biti puno duži od standardnih jer se ne ponašaju kao antene u tolikoj mjeri kao konvencionalni.
  Međutim, da bi se mogla iskoristiti prednost balansiranih kablova, potrebno je imati balansirano ustrojene komponente (prije svega pretpojačalo i pojačalo snage) na čijim se oplatama nalaze osobiti XLR terminali priređeni za prihvat odgovarajućih XLR utikača na krajevima balansiranih kablova.

██████████████████████
 
8 0 hvala 11
12 godina
neaktivan
moderator
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

TERMINIRANJE KABLOVASvo znanje i trud konstruktora pada je poslato u vjetar nađu li se na krajevima kablova konektori (terminali) nedostojni njihove kvalitete. 

Zato i konektori, kao dio puta signalakroz audio sustav, moraju imati sva ona dobra svojstva kao i kablovi . Važnost konektora ne ogleda se samo kroz kvalitetu materijala glede njegove provodljivosti i sl. , već je vrlo važna i otpornost na oksidaciju kao i način izrade glede čvrstoće kontakta kojeg konektori moraju ostvariti s uređajima na koje se vezuju.

 

Da bi prijenos signala bio što cjelovitiji, električki kontakti moraju biti savršeno čvrsti i površinom što veći. 

Na krajevima praktično svih interkonekcijsklih kablova nalaze se RCA, odnosno cinch konektori, a na, još uvijek malom broju, balansiranih kablova nalaze se XLR konektori.

Osnovna mana RCA konektora (i glavni razlog što će ih XLR konektori prije ili kasnije sasvim potisnuti) leži u činjenici da njihov središnji dio (na kojeg se učvršćuje "vrući" vod) dolazi u kontakt prije nego njegov rubni dio (na kojeg se lemi povratni vod odnosno uzemljenje). Zato se ni pod kojim uvjetom kablovi terminirani s RCA konektorima ne smiju isključivati ili uključivati u uređaje dok su ovi pod naponom (pa čak niti par sekundi nakon isključivanja).


Takvi pokušaji rezultiraju vrlo glasnim zujanjem i brujanjam, a ponekad čak i snažnim praskom što može uništiti vikokotonce. Da bi se takvo što izbjeglo, neki su RCA konektori dizajnirani tako da u kontakt najprije dolazi uzemljenje, a tek potom pozitivni vod ("Neutrick").
Većina suvremenih konektora presvučena je debljim ili tanjim, čišćim ili manje čistim slojem zlata. Ne zato što je zlato idealan provodnik već prije svega zbog toga jer je od većine visokoprovodljivih materijala zlato najmanje osjetljivio na oksidaciju (u novije se vrijeme koristi i rodij(um); najbolji "Cardasovi" kablovi imaju terminale presvučene rodijumom).

Ovdje se, međutim, javlja problem, o kojem se dugo vremena nije vodilo računa. Već je rečeno da se na kontaktu dvaju različitih metala mogu razviti struje koje interferiraju sa korisnim signalom.
No javlja se još jedan, možda i veći prolem. Naime, ispod tankog sloja zlata često se nalazi feromagnetički materijal poput nikla. Tokom prolaska struje kroza nj, on se namagnetizira i taj magnetizam potom interferira s audio signalom. To se pojava naziva histereza.

 

Da bi se njezin upliv izbjegao, većina vrhunskih konektora (kako onih na kablovima, tako i onih na uređajima) danas u osnovi nema feromegnetički nikal, već nemagnetični bakar.
Očito, dakle, da ni u audiu nije uvijek zlato ono što sija, već prije svega, kad su konektori u pitanju, ono što čvrsto drži. Zato danas vrhunski RCA konektori imaju mogućnost
mehaničkog zatezanja nakon što su priključeni na svoje mjesto. Time se ili širi njihov središnji dio ili sužuje vanjski, a nerijetko se te dvije radnje odvijaju simultano. Prve takve vrhunske konektore proizvela je glasovita njemačka tvrtka za proizvodnju svih vrsta audio konektora WBT (svaka preporuka).

XLR konektori i tu imaju naglašenu prednost pred svojim RCA pretečama.
Veliki broj nevolja s konektorima mogao bi se izbjeći njihovim .....izostavljanjem!? Naime, iako to baš i nije lako i jednostavno izvedivo, mnogi audio zanesenjaci, jednom kad odaberu kablove koji odlično odgovaraju njihovom audio sustavu, jednostavno ih zaleme izravno na uređaje, bez posredstva konektora.

To je s audiofilskog aspekta vrlo korisna radnja, ali je i vrlo nepraktična jer onemogućuje sustavnu zamjenu i uspoređivanje kablova koji se svakodnevno javljaju na tržištu. No, možda je tako i bolje!?

Osim same kvalitete konektora važan je i način na koji se oni spajaju s kablovima. Obično se to čini lemljenjem. Međutim, ta radnja nije ni tako bezazlena kako se na prvi pogled čini, niti su njezini efekti nečujni. Prvo, lemljenje mora biti izvršeno što je moguće brže jer visoka temperatura može značajno narušiti molekularnu strukturu visokoprovodljivih (skupih) kablova i drugo, lemljenje mora biti izvršeno precizno, s malom količinom visokokvalitene, aluminijske ili još bolje srebrne žice za lemljenje (među najbolje i najpoznatije "tinole" spada "Wonder Solder").

Pre(s)vlačenjem pojedinih vodiča nekim dugim materijalom može se značajno umanjiti mogućnost pojave korozije i oksidacije (to se odnosi kako na lemljenje tako i na posrebri-
vanje ili pozlaćivanje bakrenih vodiča u kablovima). Međutim, mogu se prouzročiti i problemi, osobito ako se tom činu ne priđe znalački i precizno.

U protivnom može doći do generiranja parazitskog napona na kontaktu dvaju metala (jezgre i oplate) različitih elektrolitičkih svojstava. Pojavi li se k tome još i vlaga, različiti se metali mogu početi ponašati kao baterijski uložak i generirati određeni napon koji će interferirati s korisnim signalom koji teče kroz vodič. Kako je najveći broj lemljenih spojeva ipak sklon oksidiranju, ali i zbog toga što se osobine signala mijenjaju prolaskom kroz različite metale, sve se više ide za tim da se kontakti ostvare mehaničkim umjesto termokemijskim postupkom.

Taj "najnoviji" način naziva se crimping (gužvanje). Na krajeve kablova navlači se metalna (bakrena, srebrna ili pozlaćena) košuljica odgovarajućih dimenzija, posebnim se kliještima zgužva i tako ostvaruje čvrsto nalijeganje košuljice na krajeve kabla, koji se potom vijcima učvršćuju na RCA
konektor.

Takvim se načinom treminiranja izbjegava opasnost od termičkog nasrtaja na kabel,manja je oksidacija spojeva koji se ujedno i lakše čiste, a moguća je i jednostavna kompara-
cija različitih, za crimping ustrojenih konektora.
Gotovo je pravilo da su masivniji konektori kvalitetniji od laganih i tankih. Međutim određene tendencije, sve nazočnije u vrhunskom audiu, daju naznake da baš i ne mora biti
tako. Naime, u glasovitoj američkoj tvrtki XLO drže da bi konektori, osobito oni RCA, trebali biti čim tanji jer se tako značajno izbjegava mogućnost pojave samoindukcije i umanjuju efekti faznog pomaka uslijed skin effecta.

██████████████████████
 
8 0 hvala 12
12 godina
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

Stvarno lijepo i jasno napisano, ali osobno mislim da su kablovi vrlo uskoro obsolete stvar.

Moj PC  
1 0 hvala 0
12 godina
neaktivan
moderator
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
shkval kaže...

Stvarno lijepo i jasno napisano, ali osobno mislim da su kablovi vrlo uskoro obsolete stvar.

  Molim?

Nema veze (: 


Kao i svaki put istina je negde u sredini. Vec je bila tema i polemika oko kablova, njihove cijene i da li i kako sve to utice na zvuk. Vec sam se izjasnio u tom pogledu i mogu samo kratko reci...ne treba pretjerivati sa cijenom kablova ali ne treba i ignorirati to sto ti kablovi mogu unaprediti, ili jos gore, unazaditi zvuk.

Kada govorimo o Hi-Fi prisupu onda tu nema improvizacija. Ako spucas 1000+ eur. samo na pretpojacalo pa jos 2500 na snagatora sa cime ces ih povezati?

██████████████████████
12 godina
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
Lazarus Long kaže...
shkval kaže...

Stvarno lijepo i jasno napisano, ali osobno mislim da su kablovi vrlo uskoro obsolete stvar.

  Molim?

Nema veze (: 


Kao i svaki put istina je negde u sredini. Vec je bila tema i polemika oko kablova, njihove cijene i da li i kako sve to utice na zvuk. Vec sam se izjasnio u tom pogledu i mogu samo kratko reci...ne treba pretjerivati sa cijenom kablova ali ne treba i ignorirati to sto ti kablovi mogu unaprediti, ili jos gore, unazaditi zvuk.

Kada govorimo o Hi-Fi prisupu onda tu nema improvizacija. Ako spucas 1000+ eur. samo na pretpojacalo pa jos 2500 na snagatora sa cime ces ih povezati?

  Mala ispravka, interkonekti će biti obsolete, naravno još uvijek treba spojiti zvučnike.

 

Pretpostavljam da si čuo za T+A. Vidi malo šta imaju od proizvoda (otiđi malo na njihove stranice, da sad ne kopiram linkove, imaju dosta toga), npr.   Music player - pojačalo, CD, network streamer (+USB), DAC - all in one. Sve je to pravi hi-fi (ali nije perverzija tipa 10000 eura za neku komponentu). Cijena 2500 do 3000 eura (ni to nije za svakoga), a najavili su i nove igračke.   Vjerojatno će ih i drugi slijediti.

Inače, valjda je jasno da sve 'ide ća' sa medija, pa će tako CD, DVD, bluray ili nešto četvrto vrlo skoro pasti na nisku razinu upotrebe čak i kad je u pitanju vrhunski hi-fi. Drugim riječima sve strpaš u jednu kutiju i spojiš na zvučnike. Naravno, uvijek će biti nostalgičara koji će popljucat takve stvari, iako se radi o vrhunskim proizvodima, a ni oni ni bilo tko drugi ne može razaznati razlike u zvuku.

12 godina
neaktivan
moderator
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
shkval kaže...

  Mala ispravka, interkonekti će biti obsolete, naravno još uvijek treba spojiti zvučnike.

 

 

  Ma da, svojevremeno su isprobavali Hi-Fi sistem kod kojeg nije trebalo imati interkonekcijske kablove. Mislim da je to bio neko Conrad Johnson pretpojacalo/pojacalo snage koje je komuniciralo izmedu sebe putem bezicne tehnologije. Oprostite , ne sjecam se vise niti na model a niti na to koja je to bila tehnologija.

 

Uglavnom, bilo je napora da se kablovi maknu ali to je znacilo da se mora ugraditi takav bezican sklop unutar pojacala ili neke druge komponente koja salje signal. Odustalo se od toga zato sto je bilo previse zamki na putu signala...hocu reci da je signal bio podlozan na mnogo konverzija do svog odredista. Tu subile i RF smetnje, indukcija....

██████████████████████
12 godina
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

Divno si to objasnio, Lazaruse. Znaš li da svojim zlatnim ušesima možeš zaraditi MILIJUN DOLARA!!!!!!!!??!!!!! Evo, tu se možeš prijaviti za zgoditak. Nemoj propustiti takvu priliku.

Moj PC  
1 2 hvala 0
12 godina
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
napuderisani dendi kaže...

 Znaš li da svojim zlatnim ušesima možeš zaraditi MILIJUN DOLARA!!!!!!!!??!!!!! 

sto kod tebe distorzira prilikom reprodukcije?

vivax,quadro ?

cak i u losijoj pornjavi u pozadini se moze vidjeti par pristojnijih hifi komponenti...nema veze sto glumcev blackmonster zaklanja pogled.

nedavno sam propustio cijelu scenu u jednom blacksonblondes filmicu,jer je u toj viletini bio nad monoblok sa predpojacalom.

 

nekima je uho za skladistenje smole i ejakulata,a nekima sluzi za hifi!

teško vrijeme za matore
12 godina
neaktivan
moderator
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
napuderisani dendi kaže...

  Evo, tu  se možeš prijaviti za zgoditak. Nemoj propustiti takvu priliku.

  Nisam propustio priliku i sada imam brdo novca.

Vidis u svetu zvuka ima anomalije koje su vrlo analogne vizualnim anomalijama, pocevsi od kratkovidosti, dalekovidosti....ali cini mi se da su najgadnije anomalije povezane sa raspoznavanje boja aka Daltonizam od kojeg boluje samo muska populacija, zene samo nose taj gen i prenose ga na muska dijeca.

 

Ima vise tipova Daltonizma, najopznatiji su:

  • Deuteranopia
  • Tritanopia
  • Protanopia
  • Achromatopia (vrlo rijetko ali nazalost ima spoznaja da boluje mnogo vise ljudi nego li sto se misli, sve boje su "vidlijive" ali su isprane (washed out)...i kada vidis muskarca obucen sa kricavim bojama koji gleda TV sa Color na maximum onda...vrlo   je vjerojatno da boluje od ove bolesti...koja to nije)


Eh sad...da sam bezobrazan ja bih rekao da bolujes od dole navedene ali nisam bezobrazan i necu reci to :)
Doduse ima i jos nekoliko   rijetkih...zovu se Quadronopia, Vivaxonopia, Neopia, Aiwanopia, ...no...o tome u neki drugu temu

Pozdrav napuderisani  

Normal Normal
Deuteranopia Deuteranopia
Tritanopia Tritanopia
Protanopia Protanopia
Achromatomalia ili Achromatopia Achromatomalia ili Achromatopia
██████████████████████
Poruka je uređivana zadnji put sub 21.8.2010 12:12 (Lazarus Long).
12 godina
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

Imaš brdo novca jer prodaješ bakar po tisućstrukoj cijeni? U tvom slučaju, dobar izgovor bakra vrijedi.

Moj PC  
0 1 hvala 0
10 godina
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav

ja vjerujem da kabeli imaju utjecaja na zvuk ali praviti čitavu znanost od 2 metra bakrenog kabela je u startu promašeno,na skupe kabele mogu padati samo naivci koji  u životu nisu imali ni sata fizike u školi ,ja mislim da ne ovom svijetu ne postoji osoba koja može osjetiti razliku između zvučničkog kabela od 50 i 50 000 kuna,to je samo porez na budale

dovoljan mi je jedan uređaj sa os u sebi
Poruka je uređivana zadnji put sub 21.8.2010 16:53 (blackalbum).
12 godina
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

evo da vam ja docaram u cemu je problem danas (bez mog preseravanja):

 

-svi ste na mp3-cama i slusate muziku iz "jedne tocke" (dobro slusam i ja,nego to vi i vama mi ljepse izgleda)

 

-nove generacije omladine u startu su izgubile pola receptora u puznici za niske frekvencije sa jobsovim i-pad pod kako se zove

(to mozete vidjet na 3-4 national geografic dokumentarca ako ih uhvatite, zastasujuce analize sto rade one male slusalice)

 

-koliko god se netko htio natezat samnom oko toga da je digitalija bolja od analogije...ja necu u tome sudjelovat, meni je dovoljno da sam zivio u hifi analognom svijetu

 

-trziste je preplavljeno sa nevjerojatnom kolicinom plasticnog shita koje je popraceno sa masu naljepnica woof-waff ultra mega bass blaster 800x7 w i sl

 

-hifi je skup sport i nitko vam ne govori da ga konzumirate, odlicni sistemi se sloze i za mnji novac

 

- kabel je bitan,te ne pricamo o kabelima cijen metar xy kuna, neko 200-250kn

 

-ako takav kabel spojis na vivax "kucno kino", nisi nista dobio

probaj ga spojit na marantz cd player iz serije modifikacija ken ishiwata,pa ga zamjeni sa onim crveno bijelim cincom l/r.

evo vam i tog gospodina koji radi na marantzovim modifikacijama

 

 

 

 

- ne treba biti audiofil niti imati bozanske resice na uhu,kao sto neki misle...zapravo, dosta ljudi nije culo dobar usvirasn sistem...kada imate neku referencu,kasnije lako donosite prosudbe o nekoj kvaliteti zvuka.

 

-znali netko od vas kriticara nabrojati koju ortofonovu iglu ili koji proslavljeni thorensov gramofon?

 

 

-sada bih mogao pisati jos 2 sata,ali to nema smisla i naporno je svima. analogija je imala dusu i kvalitetu.

evo ja jos u dnevnom boravku drzim 2 decka i redovito zavrtim koju metlaku traku,zbog remena i prijenosa.

nebi ih dao za nikakav novac...i neostvarena zelja mi je imati nakamichi dragona, premda ga ima na ebayu za mali novac.

evo mojih troglavih ljubimaca

 

(slike su sa neta,ali su identicne mojim ljubimcima, to je bilo vrijeme uzivanja)

 

 

teško vrijeme za matore
Poruka je uređivana zadnji put sub 21.8.2010 18:54 (torrente).
 
11 1 hvala 8
12 godina
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

Lazaruse, rekao sam ti da ćemo se posvađati ako počneš o kablovima pisati.

 

Sve je to lijepo i krasno, no nisi napisao ono najbitnije - za koje frekvencije je bitan induktivitet, te za koje snage je bitan skin efekt. Otpor kabla, bakrenog, onog običnog "za peglu" nije nikada bio upitan, pogotovo za po doma, gdje rijetko razvučeš i pet metara zvučničkog kabla, a nikad ne razvučeš 50 metara kabla.

Skin efekt se javlja prilikom SVIH PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE KROZ KABLOVE! sama struja ne teče kroz centar kabla, elektroni imaju tendenciju da teku blizu površine samog kabla, čineči efektivni promjer žice manjim - zbog toga se koriste licnasti kablovi, radi bolje iskoristivosti. Elektroni se ne usporavaju zbog toga. Gluposti. Ispalo bi da se i sam zvuk razvlači... :)

I da, ta pojava je puno bitnija na MHz frekvencijama, ne do 20 kHz, audio signal je jako lagano provesti kroz žicu. Induktivnost i kapacitivnost također, krivi frekventni raspon.

 

Na kraju, moram te upozoriti da nije do sada napravljen ABX test sa kablovima (zvučničkim ili interkonektima) na kojem se razaznala razlika između jeftinog (Hama centar) kabla i skupog kabla. Ovo sve što pričaš je samo audiofilski mumbo jumbo, pa bih te pristojno zamolio da to i naznačiš u tekstu, da se radi samo o mišljenjima, a ne i o znanstveno potvrđenim činjenicama.

 

Jedan predivan blind test kojeg je proveo član foruma kojeg sam dugogodišnji posjetitelj. Ne moram ti niti reći očekivane rezultate, a ti i takvi rezultati se ponavljaju stalno. Kablovi, ako su ispravni te ako nisu na neki način loše projektirani i ako su adekvatne kvadrature, ne unose nikakve koloracije ili promjene u zvuk. No za to utvrditi potrebno je napraviti blind test.

I thought my Uncle Tommy was wearing black socks, but when I looked at them closely, they were just very, very, very, very, very, very, very, very, very dark blue.
Moj PC  
2 0 hvala 1
12 godina
neaktivan
moderator
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
torrente kaže...

 

(slike su sa neta,ali su identicne mojim ljubimcima, to je bilo vrijeme uzivanja)

 

 

  Zaboravio si da stavis Nakamichi Dragon..hehehe ;)

 

Upss...nisam dobro procitao, ipak si spomenuo legednu sa promenljivim azimuthom ...dobar deck... do yaya :)))

██████████████████████
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.8.2010 1:37 (Lazarus Long).
12 godina
neaktivan
moderator
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
Father_Dougal kaže...

Lazaruse, rekao sam ti da ćemo se posvađati ako počneš o kablovima pisati.

 

 

  Necu se svadati o nicim oko ovog posta. Stojim uz sve napisano..pogotovo oko tehnickis aspekta kablova. Nisam jos ni posteno zavrsio temu a ti bi fight Namigiva(mala sala)

Father_Dougal kaže...

 

 

Sve je to lijepo i krasno, no nisi napisao ono najbitnije - za koje frekvencije je bitan induktivitet, te za koje snage je bitan skin efekt.

  Induktivitet, kapacitet(kapacitivnost), skin efect...sve pojave su prisatne kada tece bilo kakva struja unutra kablova. Ajde budi dobar i jos jednom procitaj post..okay?

Father_Dougal kaže...

 

Skin efekt se javlja prilikom SVIH PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE KROZ KABLOVE! sama struja ne teče kroz centar kabla, elektroni imaju tendenciju da teku blizu površine samog kabla, čineči efektivni promjer žice manjim - zbog toga se koriste licnasti kablovi, radi bolje iskoristivosti.

  A gdje sam napisao da se skin javlja selektivno?? Isto tako sam napisao da se provodnik ponasa kao nisko propusni Baselov filtar. Valjda znas o cemu pricam, jel? Kako to ne tece kroz sredinu? Tece i to kako ali kao sto kazes ima (veoma jaku) tendenciju da tece na povrsinu gde je i otpor najveci....a povrsina sklona oksidaciji, cistoca bakra, kristalna resetka bakra...izvlaci i sam konkluzije :))

Father_Dougal kaže...

  Elektroni se ne usporavaju zbog toga. Gluposti. Ispalo bi da se i sam zvuk razvlači... :)

I da, ta pojava je puno bitnija na MHz frekvencijama, ne do 20 kHz, audio signal je jako lagano provesti kroz žicu. Induktivnost i kapacitivnost također, krivi frekventni raspon.

  Zvuk se ne razvlaci, elektroni se uspore zbog (u svako vrijeme prisutan) skin efekt i kao rezultat nije razvlacenje vec to se zove fazni pomak po amplitudi i po vremenu.   Jeste da su ovi pomaci maleni, necujni, nemerljivi (bar tako ti tvrdis) ali kao sto kaze torrente ja sam ziveo u analogno doba (i jos ponekad zivim...kada sam sam bez ukucana) i meni je super jasno da nekome ne ide u glavu da "tamo neki skupi kablovi" su cisto bacanje novca. Vec sam nekoliko puta (gore) napomenuo da ne valja bacati novce na ultra skupa resenja (gore imam post o Van Den Hul-ove kablove) vec trebas koristiti mozak. I jos jednom da napomenem mojoj generaciji (i meni naravno) jedini izvor dobre Hi-Fi glazbe je bio gramofon koji je dosta bio osjetljiv na RF (ma na svakojake) smetne i naravno njegov zvuk je uveliko zavisio od odabira zvucnice, podesavnja geometrije rucke, mukotrpna podesavanja utega na rucki, rituali oko vinilki...sve ima svoju draz.

 

 

██████████████████████
12 godina
neaktivan
moderator
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
torrente kaže...

 

 

 

- ne treba biti audiofil niti imati bozanske resice na uhu,kao sto neki misle...zapravo, dosta ljudi nije culo dobar usvirasn sistem...kada imate neku referencu,kasnije lako donosite prosudbe o nekoj kvaliteti zvuka.

 

 

  Ovo ti je bio pogodak u sam srid problema. Da bi netko stvorio referencu treba da bar jednom ode na koncert sa neamplificiranim instrumentima, u Hrvatskoj imate citavo cudo klapa slusajte vama omiljenu klapu kako pijeva...zatim nabavite origigi CD pustite ga na vas sistem i znacete o cemu pricamo torrente i ja.

 

Istina je isto tako da dosta ljudi nije poslusalo dobro usviran sistem. Ja sam ih slusao dosta, to je kao droga...i uostalom ...kada nabavite elektrostatske zvucnike koje kostaju bogatstvo ( cca. 7000+ USD) necete ih valjda spojiti sa licnastim kablom za neonke :)

██████████████████████
12 godina
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

Lazaruse, neću ti odgovarati na svaki dio koji si quotao, nego ću samo reći da prilikom prijenosa tako niskih frekvencija kao što je audio signal jedini utjecaj na zvuk ima otpor kabla, i to samo u ekstremima kada je kabel poddimenzioniran za namjenu te može doći do stišavanja signala - a samo u jako ekstremnim varijantama to stišavanje je čujno.

Svi oni efekti koje si nabrojao nemaju utjecaja na zvuk ako je kabel dobro projektiran i dimenzioniran - dakle, da je interkonekt oklopljen i adekvatno zalemljen. Običan Tasker je i više nego adekvatan za izradu interkonekata. Zvučnički kablovi - nek su dobro izolirani, i nek budu većeg profila nego što bi se od njih očekivalo, i nikakvih problema neće biti.

Kristalna rešetka? Joj, znaš kaj, dobro da nisi rekao da se moraju kupovati kablovi koji imaju strelice na sebi. Ili da se mora na pod postaviti držače za kablove da ne idu po podu...

 

Što se klape tiče, najbitnije je da imaš dobro masteriran CD, jer ako na dobrom sustavu pustiš loše masterirani CD, uzalud ti silni euri uloženi u zvučnike.

Znanost je vrlo specifična što se toga tiče. Radi se o jako malim duljinama kablova te o preniskom frekventnom opsegu da bi ijedan od spomenutih efekata imao utjecaja na zvuk.

 

Za kraj, malo nonsensa:

http://www.haglabs.com/frydaddy.html

I thought my Uncle Tommy was wearing black socks, but when I looked at them closely, they were just very, very, very, very, very, very, very, very, very dark blue.
Moj PC  
2 0 hvala 0
12 godina
neaktivan
moderator
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
Father_Dougal kaže...

Lazaruse, neću ti odgovarati na svaki dio koji si quotao, nego ću samo reći da prilikom prijenosa tako niskih frekvencija kao što je audio signal jedini utjecaj na zvuk ima otpor kabla, i to samo u ekstremima kada je kabel poddimenzioniran za namjenu te može doći do stišavanja signala - a samo u jako ekstremnim varijantama to stišavanje je čujno.

 

  Okay, ovde pricamo o necemu sto je fizikalna pojava sama po sebi i u isto vrijeme, kada je uho u pitanju, psiho akustika ili cista ezoterija...gledaj na ovo kako hoces.

Kazes   "nego ću samo reći da prilikom prijenosa tako niskih frekvencija kao što je audio signal jedini utjecaj na zvuk ima otpor kabla"  da ali taj otpor se menja u skladu sa frekvencijom i naponom. Ako cemo pricati samo o jednoj zici onda tvoje tvrdnje stoje, ako uparimo vise njih pocinju da interferirju izmedu sebe, mozda slabo, ali dodaju svoj pecat na signal. U tome je u konstrukciji kablova, ispravan nacin upletivanja, koristenje pogodnih izolatora (valjda ne stavljaju hartiju!) i na koncu dobri terminali.

 

I usput, nisu u pitanju MHz kao sto aludiras, ali kHz ne impliciraju na manje probleme. Sto se tice kristalne resetke mogu reci da je to pojava prisutna kod svih metala kod kojih tece struja....vremenom se u vodicu usled toka struje kristali "poslagaju" i vodic, kabl ili sta vec dobije usmjerenu karakteristiku. Usput perverzijama nikad kraja pa imamo "ultra" proizvodaca koji stave strelicu i pompezno izjave da ne mora da usviravate(?) kabl vec su oni to uradili umjesto vas.

 

Usput (jos jednom Cool  ) nigde ja ne kazem da se mora kupiti nesto. Upliv kablova na zvuk je nepobitan, postoje proizvodaci koji manipuliraju sa materijalima pa plasiraju kablove koji su svojevrstan tonski filtar ili kontrola. Ima nebrojeno kablova na kojima pise "super bas" "deep bas" itd.

cilj kablova nije da gusi odredene frekvencije cujnog spektra vec da ih prenese onakve kakve jesu i pomocu dore konstrukcije i izolatora da se smanji rizik upliva nadvoresnih smetnji (RF) i interakcija izmedu pojedinih vodica unutra kablova (induktivnost, kapacitivnost)

 

Unatoc tome svakoj komponenti u Hi-Fi sustavu treba vremena da se usvira pa tako i kablovima. Ovo usviravanje je najvise cujno kod zvucnika pa zatim na pretpojacalima/pojacalima snage itd.

██████████████████████
10 godina
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav

može li pitanje za autora ove teme dali si možda diplomirao elektrotehniku ili fiziku,tada možeš biti kompetentan,ali ako si profesor zemljopisa to mijenja stvari

dovoljan mi je jedan uređaj sa os u sebi
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.8.2010 18:22 (blackalbum).
12 godina
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
blackalbum kaže...

može li pitanje za autora ove teme dali si možda diplomirao elektrotehniku ili fiziku,tada možeš biti kompetentan,ali ako si profesor zemljopisa to mijenja stvari

  A zašto? Možda se čovjek time bavi već 20 godina, a hi-fi je ovisnost.

10 godina
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav

zato što je struja,vodiči i sl jako komleksna tema i o toj tematici ne može pisati netko tko nema diplomu elektrotehnike ili fizike,ja sam završio tehničku školu pa znam koliko u struji ima zakona

dovoljan mi je jedan uređaj sa os u sebi
11 godina
neaktivan
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
Lazarus Long kaže...
I usput, nisu u pitanju MHz kao sto aludiras, ali kHz ne impliciraju na manje probleme. Sto se tice kristalne resetke mogu reci da je to pojava prisutna kod svih metala kod kojih tece struja....vremenom se u vodicu usled toka struje kristali "poslagaju" i vodic, kabl ili sta vec dobije usmjerenu karakteristiku. Usput perverzijama nikad kraja pa imamo "ultra" proizvodaca koji stave strelicu i pompezno izjave da ne mora da usviravate(?) kabl vec su oni to uradili umjesto vas.

Uslijed toka struje se kristali "poslaguju"? I to se baš lijepo organizirano poslaguju da bi napravili bolju vezu između zvučnika i pojačala? Tehnički dio mog mozga se ne može složiti s takvom tvrdnjom. Ako bi se slagali ikako, to bi bilo potpuno nasumično i jednaka je šansa da se pogorša zvuk kao i da se poboljša. A ja ne vidim zašto bi se išta od toga dešavalo pod utjecajem tako slabe struje. Čista audiofilska propaganda. Usviravanje kod kablova ne postoji. Žao mi je, ali to je činjenica.

 

Inače ti je odličan vodič o audio sustavima, ali u vezi kablova se moram složit sa Father_Dougalom i black_albumom.

NHF 

Poruka je uređivana zadnji put ned 22.8.2010 19:10 (Mirko935).
10 godina
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav

bakar je bakar-kako neki kabel koji je skuplji a napravljen od bakra može imati bolji zvuk od nekog jeftinijeg kabela koji je isto napravljen od bakra,to je samo prodavanje magle i paučine isto kao i sa mrežnim kabelom od nekoliko tisuća eura,bakar je bakar

dovoljan mi je jedan uređaj sa os u sebi
11 godina
neaktivan
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

Usput, zaboravio sam u prošlom postu, evo jedan tekst o zvučničkim kablovima Rogera Russella, koji je bio jedan od glavnih inženjera McIntosh Lab.-a: http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm

Moj PC  
0 0 hvala 0
12 godina
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

eto dosli smo kraju i zakljucili.

bakar je bakar.

jos jedna od krasnih tema slicna onoj koji je najbolji antivirus.

imate ljude koji koriste paid rjesenje i one koji koriste free.

 

opet ponavljam, nitko ne preporucjuje extremno skupe kabele.

dok vemil nije propao u zadnje vrijeme sam kupovao jako pristupacnog ixosa kod njih.

 

dakle, bacen novac jer obicni cinc od 3kn koji ce pocet dolazit i u pakiranju podravkinog govedjeg gulasa je isti kao i malo bolji cinc od ixosa.

 

blago se nama kretenima neprosvijetljenim i neobrazovanim.

teško vrijeme za matore
 
1 1 hvala 1
10 godina
offline
RE: Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustav
torrente kaže...

eto dosli smo kraju i zakljucili.

bakar je bakar.

jos jedna od krasnih tema slicna onoj koji je najbolji antivirus.

imate ljude koji koriste paid rjesenje i one koji koriste free.

 

opet ponavljam, nitko ne preporucjuje extremno skupe kabele.

dok vemil nije propao u zadnje vrijeme sam kupovao jako pristupacnog ixosa kod njih.

 

dakle, bacen novac jer obicni cinc od 3kn koji ce pocet dolazit i u pakiranju podravkinog govedjeg gulasa je isti kao i malo bolji cinc od ixosa.

 

blago se nama kretenima neprosvijetljenim i neobrazovanim.

potpuno se slažem s tobom i ja koristim ixos kabele,normalna stvar je da su takvi kabeli kvalitetnije izrađeni od onih od  5kuna,ali davati,8000 kn ili 50 000 kuna za metar zvučničkog kabela je bacanje para,a da će netko otkriti razliku između zvučničkog kabela od 50 kn po metru i onom od 5000 kn po metru ja u to ne vjerujem

dovoljan mi je jedan uređaj sa os u sebi
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.8.2010 20:13 (blackalbum).
12 godina
offline
Kablovi - Punopravna komponenta u HI-FI sustavima

slazem se i 3 puta sam napisao da nije podrebno extremno kabliranje...i odakle vam te cifre u tisucama?

koji su to kabeli?

posto smo pretezno gluhi tutumi nas 95% (a mislimo da nismo), nemozemo razaznat tek spojen sistem i usviran sistem.

audiofil ce prepoznat ili uposlenik sinfoniskog orkestra koji ima pro deformaciju za istancanim osjecanjem vibracija zvuka.

 

on je naveo da se kabel usvirava, zapravo opet se usvirava sistem preko novog kabela.

ja to nebih cuo,ali imaju ljudi koji cuju, naravno u slusaonama, audiofili imaju posebne uvjete za slusanje...eto moze lazarus pokrenut novu temu, kako napravit slusaonu, no opet ce biti ljudi koji ce tvrditi da je dovoljno 40 paketa od jaja poljepit po zidovima.

teško vrijeme za matore
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.8.2010 20:14 (torrente).
 
3 0 hvala 1
Nova poruka
E-mail:
Lozinka:
 
vrh stranice