UPS-škola izdvojena tema

poruka: 86
|
čitano: 66.906
|
moderatori: DrNasty, pirat, XXX-Man, Lazarus Long, vincimus
+/- sve poruke
ravni prikaz
starije poruke gore
13 godina
neaktivan
offline
UPS-škola

 

 

Pozdrav, 


 U ovoj temi ću nastojati što više objasniti elektronički uređaj UPS (neprekidno napajanje), njegove karakteristike, svojstva i principe rada. Nadam se da će vam biti korisno i zanimljivo pa stoga krenimo.

 

 Tema će biti podijeljena u dva dijela od kojeg se prvi dio odnosi na UPS, dok drugi na osnove električne struje koje će vam pomoći da bolje shvatite principe rada UPS-a.

 

 

Što je to UPS

 

 UPS (eng. uninterruptible power supply) je uređaj koji pruža rezervnu električnu energiju ukoliko električna energija gradske mreže zakaže. Od tuda i naziv izvor neprekidnog napajanja jer omogućava rad ostalih uređaja spojenih na UPS u slučaju nestanka napona gradske električne mreže za određeni period vremena. Vrijeme koje UPS može pružiti ovisi o samoj jedinici UPS-a odnosno kapacitetu baterija koje ima i opterećenju trošila.

 

 

Zadatak UPS-a je da:

 

 • osigura potrebno vrijeme za sigurno isključenje uređaja
 • osigura potrebno vrijeme za startanje generatora
 • regulacija kvalitete električne energije (ovisi o topologiji UPS-a)

 

 

Izvedbe UPS-a:

 

 Postoje tri glavne izvedbe UPS-a, još bolje poznato kao topologije, topologiju će karakterizirat princip rada, a ujedno će definirati i cijenu uređaja:

 

 • Standby/Offline
 • Line-interactive
 • Online/Double-conversion
 • ostale: Standby-Ferro, Delta Conversion-Online, Flywheel

 

 Izvedba prema vrsti izmjenične električne struje koju koristi:

 

 • Trofazni UPS (industrijska upotreba)
 • Jednofazni UPS (kućna upotreba, manja postrojenja)

 

 

Principi rada prema vrsti topologije:

 

 

Standby/Offline

 

 Svi uređaji spojeni na ovu vrstu UPS-a se direktno napajaju iz gradske mreže sve dok UPS ne detektira nestanak napona na izvoru gradske mreže. Ovakav oblik UPS-a ne pruža nikakvu zaštitu u pogledu ispravljanja ulaznog napona.

 

Blok dijagram rada Blok dijagram rada
 

 

Oblik izlaznog signala je aproksimacija sinusnog, pravokutni

Učinkovitost >90%

 

 

Line-interactive

 

 Gotovo identičan u izvedbi kao i standby/offline uz dodatak autotrasnformatora(Buck Boost) koji ima mogućnost regulacije ulaznog napona, tzv. AVR(automatic voltage regulation). Vrijeme potrebno da sklopka(relej) izvrši prebacivanje na bateriju iznosi 3-8ms.

 

Blok dijagram rada Blok dijagram rada
 

 

Oblik izlaznog signala je sinusni ili aproksimacija sinusnog

Učinkovitost >90%

 

 

Online/Double-conversion

 

 Pruža najviši oblik zaštite. Kako i samo ime navodi ovdje se događa dvostruka konverzija električne struje. Primarna konverzija se vrši u AC/DC ispravljaču, a sekundarna u DC/AC inverteru. UPS koristi bateriju tek kada nije moguće ispraviti fluktacije napona putem AC/DC-DC/AC konverzije ili u slučaju nestanka napona na gradskoj mreži.

 

Blok dijagram rada Blok dijagram rada
 

 

Oblik izlaznog signala je sinusni

Učinkovitost 80-90%

 

 

Učinkovitost UPS/topologije se odnosi na sposobnost uređaja da vrši konverziju AC-DC & DC-AC elek. struje bez gubitaka.

 

 

Napomena:

 

 Svi UPS uređaji zasnovani na radu invertera za dobivanje AC elek. struje ne mogu dati stvarni sinusni oblik signala. Stvarni sinusni oblik nastaje rotacijom petlje u homogenom magnetskom polju (AC generator). Međutim kvalitetni UPS uređaji odnosno DC-AC inverteri u njima mogu dati prilično kvalitetan sinusni oblik.

 

 

UPS baterija

 

 

 Najčešći tip baterije korišten u UPS uređajima su:

 

 • VRLA (eng. valve-regulated lead acid) baterije
 • AGM (eng. absorbent glass mat) baterije
 • Wet-Cell baterije

 

VRLA i AGM bateriju su zatvorenog tipa tj. ne zahtijevaju održavanje, koriste se u UPS-ovima manjeg kapaciteta. Vremesnki period trajanja 3-5 godine.

 

Wet-Cell baterije se koriste u industrijskoj upotrebi, zahtijevaju održavanje te im jer vremenski period trajanja 20 godina.

 

 

VRLA baterija:

 

 Za razliku od Wet-Cell baterija gdje je elektrolit je u obliku tekućine kod VRLA baterije je u obliku gela. Nisu hermetički zatvorene, sadrže ventil koji ispušta višak plina(vodik) prilikom punjenja.

 

AGM baterija:

 

Elektrolit je suspendiran u obliku paste izmedu olovnih ploča.

 

 

Ah (Amp-hour) kapacitet baterije, značenje:

 

 

"Ah" je jedinica mjere za kapacitet baterije. Nastaje kako umnožak jakosti struje (I) sa vremenom pražnjenja u satima (h).

 

 

Na primjer:

 

 Baterija koja daje 5A u periodu od 20h ima kapacitet od 100Ah. To znači da je baterija bila opterećena trošilom koje vuče 5A u periodu od 20h.

Znači li to da će ta ista baterija baterija kapaciteta 100h ovog puta opterećena opterećenjem od 10A  trajati 10h, pa zapravo ne, taj broj će biti manji. Što je opterećenje veće kapacitet baterije je manji.

 

Ovaj odnos je matematički izražen Peukert-ovim zakonom.

 

Formula:

 

 

formula formula
 

 

Primjena formule za gore dano opterećenje od 10A za 100Ah kapacitet baterije.

 

proračun proračun
  

 

 

 Period vremena pražnjenja nije isti za sve baterije jer proizvođači koriste različite periode vremena. Uglavnom proizvođači daju u specifikacijama baterije pored Ah oznake i vrijeme praženjenja (20h, 10h, 5h).

 

 

Oblici spajanja baterija

 

Baterije možemo spajati u tri vrste spoja:

 

 • Serijski, kapacitet (Ah) ostaje isti napon raste za dvostruku vrijednosti 

 

 • Paralelni, kapacitet (Ah) raste za dvostruku vrijednosti, napon ostaje isti

 

 • Mješoviti (serijski + paralelni), kapacitet (Ah) raste za dvostruku vrijednosti i napon također

 

 

>>>Upozorenje<<<

 

Veliki broj ljudi povećava autonomiju rada UPS uređaja izvodeći paralelan spoj na baterijama. Problem nastaje kada se taj oblik primjenjuje na jeftine UPS uređaje, jer većina jeftinih UPS-a nije dizajnirana za dulji rad od vijeka trajanja autonomije UPS-a. Sa takvim oblikom modifikacije riskirate uništenje DC-AC invertera u UPS-u i moguće zapaljenje samog uređaja. 

 

UPS uređaji koji su dizajnirani za dulje vrijeme autonomije imaju priključak na samom uređaju za dodatni paket baterija.

 

Ukoliko već radite takve modifikacije osigurajte adekvatno hlađenje invertera i kućišta UPS-a

 

 

Zašto se izlazna snaga kod UPS-a označava sa VA (Volt-Amper), a ne sa W (Watt)?

 

 

Za DC struje krugove, snaga se izračunava definicijom:

 

             P= V · I [W]

 

no istu formulu ne možemo primjeniti u AC strujnim krugovima jer većina trošila će uzrokovati fazni pomak između napona i jakosti struje.

 

 

Zbog toga u AC strujnim krugovima imamo tri vrste snage:

 

 

 • Aktivna (radna)

 

Aktivna snaga (P) je snaga električne energije koja se prenosi od izvora na trošilo na kojemu se sva pretvara u drugi oblik energije (toplinu, mehanički rad, rasvjetu, i sl.)

 

Oznaka P

Mjerna jedinica [W](Watt)

Određena je: P= U · I · cosφ [W]*

 

 

 • Prividna

 

Definira se kao umnožak efektivne vrijednosti napona i jakosti struje.

 

Oznaka S

Mjerna jedinica [VA](volt amper)

Određena je: S= Urms · Irms [VA]*

 

 • Reaktivna (jalova)

 

Je snaga električne energije koja neiskorištena prolazi kroz trošilo, na trošilu ne stvara nikakav trajni učinak i vrača se u obliku električne energije natrag u izvor

 

Oznaka Q

Mjerna jedinica [VAr](volt amper reaktiv)

Određena je: Q= U · I · sinφ [VAr]*

 

Jednostavniji pristup objašnjenju Jednostavniji pristup objašnjenju
 

 

*navedene formule se odnose na jednofaznu elek. struju. 

 

 

Faktor snage (eng. Power Factor, PF)

 

 Faktor snage "cosφ" predočuje omjer aktivne (P) i prividne snage (S) na nekom trošilu.

Vrijednost faktora snage trošila cosφ može biti izmedu 0 i 1 (0-100%) ovisno o veličini faznog pomaka.

 

         cosφ=P/S

 

 Faktor snage iznosa 1 imaju krugovi kao što su grijači elementi (grijalice, žarulje sa žarnom niti), dok ostali sklopovi sadrže induktivne ili kapacitivne elemente, te im je stoga faktor snage manji od 1.

 

 

 

Kako izračunati potreban kapacitet snage UPS-a za vlastite potrebe:

 

 

Primjer UPS-a za računalo

 

 Potrebno je poznavati ukupnu potrošnju vašeg računala. Te brojke možete saznati mjerenjem putem uređaja za mjerenje potrošnje energije ili zbrajanjem max. potrošnje pojedinih komponenti u vašem računalu (pronaći u recenzijama na internetu, PSU-kalkulator).

 

Također je izuzetno bitno poznavati specifikacije vašeg napajanja (PSU) u ovom slučaju efikasnost i vrijednosti korekcije faktora snage (PFC).

 

 

>>>Ukoliko znate potrošnju putem mjerenja, pretvorite W u VA putem ove formule VA=W/PF<<<

 

 

P R I M J E R

 

Recimo vaše računalo (kućište) pod opterećenjem troši 450W (DC).

 

Specifikacije napajanja su 650W uz efikasnot 82% pri max. opterećenju uz PFC 0.99. Imajte na umu da efikasnot PSU varira sa opterećenjem. Kvalitetna napajanja imaju efikasnost veću od 80%.

 

 

Proračun:

 

450/0.82=548.78W AC

 

Dobiveni iznos djelimo sa PFC-om

 

548.78/0.99=554.32VA

 

Standardni iznos kapaciteta snage UPS-a za gore navedeni iznos + monitor bi bio UPS od 650VA.

 

 

Također možemo napraviti proračun za željeni kapacitet na kojem želimo da UPS radi, ako ne želimo da UPS radi sa svih 100% kapaciteta, već recimo 70%.

 

650/0.70=928VA ≈ 1000VA UPS bi bio potreban.

 

Samim time smo osigurali za buduće nadogradnje/izmjene.

 

©

 

 

Poruka je uređivana zadnji put uto 29.3.2016 23:39 (Wuk19).
Moj PC  
13 0 hvala 17
13 godina
neaktivan
offline
UPS-škola

Osnove o električnoj struji i veličinama

 

 

 Električna struja nastaje usmjerenim gibanjem nosilaca električnog naboja pod utjecajem električnog polja, odnosno razlike potencijala.

 

 Nosioci električnog naboja:

 

a) slobodni elektroni – u kovinama (metalima)

b) elektroni, šupljine ili oboje – u poluvodičima

a) pozitivni i negativni ioni – u elektrolitima i plinovima

 

Smjer električne struje

 

 Stvarni smjer odgovara smjeru gibanja negativnog naboja (elektrona), a dogovoreni (tehnički) smjer uzima se smjer kojim bi se gibali pozitivni naboji.

 

 

Vrste električne struje:

 

 • Istosmjerna struja (DC - direct current)

  električno polje zadržava stalno isti smjer

 

 • Izmjenična struja (AC - alternating current)

  električno polje mijenja svoj smijer u određenim vremenskim intervalima

 

Kako nastaje izmjenična struja:

 

Vrtnjom petlje (namota) u homogenom magnetskom polju inducira se napon (elektromotorna sila) i to promjenjivog smjera i promjenjivog iznosa.

 

 

Nastajanje AC elek. struje Nastajanje AC elek. struje
 

 

Graf sinusne funkcije izmjeničnom električne struje:

 

Graf sinusne funkcije AC struje Graf sinusne funkcije AC struje
 

 

Prikaz istosmjernog i izmjeničnog napona:

 

AC vs DC AC vs DC
 

 ©

Poruka je uređivana zadnji put uto 29.3.2016 23:42 (Wuk19).
Moj PC  
8 0 hvala 10
13 godina
neaktivan
offline
UPS-škola

Sviđaju li vam se ovakve vrste tema?

 

Te biste li željeli za buduću ovakvu temu imati temu o PSU napajanju, gdje bih objasnio principe rada PSU za računalo.

Pokazao kako putem digitalnog multimetra mjerit napon i efikasnost uređaja itd, možda napravit kratak osvrt na same mjerne uređaje i važnost uloge kvalitete tih uređaja.

 

 

 

 

 

 

29 DA
0 NE
Moj PC  
5 0 hvala 9
15 godina
odjavljen
offline
UPS-škola

Jedna ispravka i jedna napomena:

 

DC je direct, a ne dynamic current.

 

Mislim da je ovakva tema svakako dobrodošla, ali mislima da nema smisla ulaziti previše u osnove elektrotehnike. Radije linkaj postojeću temu za one koji nemaju predznanje i eventualno tamo dopuni ako nešto nedostaje.

Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, Trolling, trolling, trolling on the river.
 
3 0 hvala 3
9 godina
offline
UPS-škola

Može li mala pomoć. Iman UPS i kompjuter mi je spojen na njega. Prije san ima obični monitor i njega san moga spojit najnormalnije na UPS. Ali sad san kupija LCD Tv i ne postoji nikakva mogućnost da ga spojin na UPS. Tako da kad mi nestane struje kompjuter mi nastavi radit a TV mi se ugasi jer nije spojen na UPS. Šta da radin? Postoji li kakav kabel za spojit TV i UPS?

Poruka je uređivana zadnji put pet 20.2.2015 16:23 (VinceNeil).
Moj PC  
0 0 hvala 0
13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
VinceNeil kaže...

Može li mala pomoć. Iman UPS i kompjuter mi je spojen na njega. Prije san ima obični monitor i njega san moga spojit najnormalnije na UPS. Ali sad san kupija LCD Tv i ne postoji nikakva mogućnost da ga spojin na UPS. Tako da kad mi nestane struje kompjuter mi nastavi radit a TV mi se ugasi jer nije spojen na UPS. Šta da radin? Postoji li kakav kabel za spojit TV i UPS?

 Kolega,

 

Morate navest model vašeg UPS-a i TV-a, vaš upit je nepotpun i onemogućava brzi odgovor.

 

Ali ako sam pretpostavio dobro, vi vaš PC spajate na UPS putem C13 C14 kabla(http://ecx.images-amazon.com/images/I/412mmkAoogL._SY300_.jpg) i stari monitor također. Vaš LCD TV ne možete spojiti jer kabel od TV ne odgovara utikačima UPS uređaja.

 

Dakle trebate uzeti kabel od starog monitora C13 C14 i provjerit možete li spojit LCD TV sa njime na UPS.

Poruka je uređivana zadnji put pet 20.2.2015 17:25 (Wuk19).
9 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
Wuk19 kaže...
VinceNeil kaže...

Može li mala pomoć. Iman UPS i kompjuter mi je spojen na  njega. Prije san ima obični monitor i njega san moga spojit najnormalnijena UPS. Ali sad san kupija LCD Tv i ne postoji nikakva mogućnost da ga spojin na UPS. Tako da kad mi nestane struje kompjuter mi nastavi radit a TV mi se ugasi jer nije spojen na UPS. Šta da radin? Postoji li kakav kabel za spojit TV i UPS?

 Kolega,

 

Morate navest model vašeg UPS-a i TV-a, vaš upit je nepotpun i onemogućava brzi odgovor.

 

Ali ako sam pretpostavio dobro, vi vaš PC spajate na UPS putem C13 C14 kabla(http://ecx.images-amazon.com/images/I/412mmkAoogL._SY300_.jpg) i stari monitor također. Vaš LCD TV ne možete spojiti jer kabel od TV ne odgovara utikačima UPS uređaja.

 

Dakle trebate uzeti kabel od starog monitora C13 C14 i provjerit možete li spojit LCD TV sa njime na UPS.

 Umjesto C13 neka stavi utičnicu za produžne kablove,ja sam tako spojio modem i telefon :)

9 godina
offline
Re: UPS-škola
CyberPlague kaže...
Wuk19 kaže...
VinceNeil kaže...

Može li mala pomoć. Iman UPS i kompjuter mi je spojen na  njega. Prije san ima obični monitor i njega san moga spojit najnormalnijena UPS. Ali sad san kupija LCD Tv i ne postoji nikakva mogućnost da ga spojin na UPS. Tako da kad mi nestane struje kompjuter mi nastavi radit a TV mi se ugasi jer nije spojen na UPS. Šta da radin? Postoji li kakav kabel za spojit TV i UPS?

 Kolega,

 

Morate navest model vašeg UPS-a i TV-a, vaš upit je nepotpun i onemogućava brzi odgovor.

 

Ali ako sam pretpostavio dobro, vi vaš PC spajate na UPS putem C13 C14 kabla(http://ecx.images-amazon.com/images/I/412mmkAoogL._SY300_.jpg) i stari monitor također. Vaš LCD TV ne možete spojiti jer kabel od TV ne odgovara utikačima UPS uređaja.

 

Dakle trebate uzeti kabel od starog monitora C13 C14 i provjerit možete li spojit LCD TV sa njime na UPS.

 Umjesto C13 neka stavi utičnicu za produžne kablove,ja sam tako spojio modem i telefon :)

 model UPS-a je Blazer Vista 400/600/800VA a TV je Sony LCD 80 cm.... E upravo to mi treba, ta utičnica za produžne kabele. Fala puno Wuk19 i CyberPlague. Ima li ta utičnica neki specifičan naziv, tj. pod kojim imenom da tražin u dućanima?

Poruka je uređivana zadnji put pet 20.2.2015 19:12 (VinceNeil).
9 godina
neaktivan
offline
UPS-škola

Schuko,utičnica za produžni,ma znat će oni šta triba,bitno je da znaš kako izgleda,ovakav kabel ćeš teško pronać kod nas,jedino ti ostaje da ga napraviš pomoću te utičnice i c13-c14 kabla.

 
0 0 hvala 1
9 godina
offline
UPS-škola

Znači moran sam to iskombinirat. Ok, mislin da to i nije neki problem

Moj PC  
0 0 hvala 0
13 godina
neaktivan
offline
UPS-škola

Mislim da ti je bolje iskopčat kabel iz TV sa Schuko nastavkom i ubacit stari od UPS-a, ne moraš kupovat taj produžni

Moj PC  
0 0 hvala 0
12 godina
offline
UPS-škola

Nisam baš shvatio ovaj izračun potrebnog kapaciteta snage... Imam UPS BS650E, na njega su spojeni računalo, monitor, zvučnici i printer... Preko njegove aplikacije vidim da mi računalo vuče 85W u idle i 250W pod stress testom svih komponenata. Dakle dostatno? (PSU je u opisu moje konfiguracije)

Moj PC  
0 0 hvala 0
13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
display name ivo kaže...

Nisam baš shvatio ovaj izračun potrebnog kapaciteta snage... Imam UPS BS650E, na njega su spojeni računalo, monitor, zvučnici i printer... Preko njegove aplikacije vidim da mi računalo vuče 85W u idle i 250W pod stress testom svih komponenata. Dakle dostatno? (PSU je u opisu moje konfiguracije)

Pretpostavljam da možda nisi prvi dio izračuna shvatio:

 

Računalo radi na "istosmjernu elek. struju[DC]" međutim elek. struja koju imamo u kući je "izmjenična[AC]" elek. struja, tu AC struju pretvaramo u DC struju putem PSU-a(napajanja), prilikom te pretvorbe dolazi do gubitaka, ti gubici određuju efikasnost napajanja.

 

Znači ne možemo 100W AC struje pretvorit u 100W DC struje, da je to moguće imali bismo napajanja sa 100% efikasnošću. 

 

 

Što se tiče UPS-a:

 

 

Da vaš UPS ne može držati trošila koja ste spojili na njega pod punim opterećenjem pri nestanku struje on bi se trebao ugasiti(čuli biste zvučni signal) zbog ugrađene zaštite od preopterećenja.

 

 

250W pod stress mi se čini malo za sve šta ste nabrojali, no to opet ovisi o provedenom testu.

 

Poruka je uređivana zadnji put pet 20.2.2015 23:29 (Wuk19).
9 godina
offline
Re: UPS-škola
Wuk19 kaže...

Mislim da ti je bolje iskopčat kabel iz TV sa Schuko nastavkom i ubacit stari od UPS-a, ne moraš kupovat taj produžni

 kabel iz TV-a uopće ne mogu iskopćat jer je fiksiran

Poruka je uređivana zadnji put sub 21.2.2015 8:38 (VinceNeil).
12 godina
offline
Re: UPS-škola

 

Pretpostavljam da možda nisi prvi dio izračuna shvatio:

 

Računalo radi na "istosmjernu elek. struju[DC]" međutim elek. struja koju imamo u kući je "izmjenična[AC]" elek. struja, tu AC struju pretvaramo u DC struju putem PSU-a(napajanja), prilikom te pretvorbe dolazi do gubitaka, ti gubici određuju efikasnost napajanja.

 

Znači ne možemo 100W AC struje pretvorit u 100W DC struje, da je to moguće imali bismo napajanja sa 100% efikasnošću. 

 

 

Što se tiče UPS-a:

 

 

Da vaš UPS ne može držati trošila koja ste spojili na njega pod punim opterećenjem pri nestanku struje on bi se trebao ugasiti(čuli biste zvučni signal) zbog ugrađene zaštite od preopterećenja.

 

 

250W pod stress mi se čini malo za sve šta ste nabrojali, no to opet ovisi o provedenom testu.

 

 Ne razumijem se baš u struju, znam čemu služi UPS i zato ga imam ali nisam ga birao, dobio sam ga. Meni je isto bilo čudno da po tim očitanjima UPS ispada tako mala potrošnja ali onda opet mislim pa nove su relativno sve komponente i trebale bi biti štedljivije. Zadnje sam promjenio grafičku, sa 4850 koju sam imao prije trenutne potrošnja u idle mi je bila 117W na istom tom očitanju u privitku. Nisam još imao nestanaka struje pa ne znam dali bi se gasio UPS u takvim situacijama, možda i bi, ima već godina i baterija sigurno nije neka.

Poruka je uređivana zadnji put sub 21.2.2015 14:05 (display name ivo).
13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
display name ivo kaže...

 

Pretpostavljam da možda nisi prvi dio izračuna shvatio:

 

Računalo radi na "istosmjernu elek. struju[DC]" međutim elek. struja koju imamo u kući je "izmjenična[AC]" elek. struja, tu AC struju pretvaramo u DC struju putem PSU-a(napajanja), prilikom te pretvorbe dolazi do gubitaka, ti gubici određuju efikasnost napajanja.

 

Znači ne možemo 100W AC struje pretvorit u 100W DC struje, da je to moguće imali bismo napajanja sa 100% efikasnošću. 

 

 

Što se tiče UPS-a:

 

 

Da vaš UPS ne može držati trošila koja ste spojili na njega pod punim opterećenjem pri nestanku struje on bi se trebao ugasiti(čuli biste zvučni signal) zbog ugrađene zaštite od preopterećenja.

 

 

250W pod stress mi se čini malo za sve šta ste nabrojali, no to opet ovisi o provedenom testu.

 

 Ne razumijem se baš u struju, znam čemu služi UPS i zato ga imam ali nisam ga birao, dobio sam ga. Meni je isto bilo čudno da po tim očitanjima UPS ispada tako mala potrošnja ali onda opet mislim pa nove su relativno sve komponente i trebale bi biti štedljivije. Zadnje sam promjenio grafičku, sa 4850 koju sam imao prije trenutne potrošnja u idle mi je bila 117W na istom tom očitanju u privitku. Nisam još imao nestanaka struje pa ne znam dali bi se gasio UPS u takvim situacijama, možda i bi, ima već godina i baterija sigurno nije neka.

 Možeš simulirat nestanak stuje tako da iskopčaš kabel od UPS iz utičnice u sobi. 

 

Printer je laserski ili inkjet(boje)?

13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
VinceNeil kaže...
Wuk19 kaže...

Mislim da ti je bolje iskopčat kabel iz TV sa Schuko nastavkom i ubacit stari od UPS-a, ne moraš kupovat taj produžni

 kabel iz TV-a uopće ne mogu iskopćat jer je fiksiran

 Tada je kolegino rješenje najbolje

12 godina
offline
Re: UPS-škola
        Možeš simulirat nestanak stuje tako da iskopčaš kabel od UPS iz utičnice u sobi. 

 

Printer je laserski ili inkjet(boje)?

 Inkjet. Ne koristi se često i ugašen je uglavnom. Ali kad i radi nije uzrokovao nikakave probleme. Nisam pratio potrošnju dok pisač radi ali pretpostavljam da nije puno kad nije laserski, znam da oni dosta vuku struje. Nebi li iskapčanjem struje dokazao samo da li je baterija ispravna ili ne? Ne očekujem baš da je nešta prejaka, jedno 3-4 godine je star UPS.

13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
display name ivo kaže...
        Možeš simulirat nestanak stuje tako da iskopčaš kabel od UPS iz utičnice u sobi. 

 

Printer je laserski ili inkjet(boje)?

 Inkjet. Ne koristi se često i ugašen je uglavnom. Ali kad i radi nije uzrokovao nikakave probleme. Nisam pratio potrošnju dok pisač radi ali pretpostavljam da nije puno kad nije laserski, znam da oni dosta vuku struje. Nebi li iskapčanjem struje dokazao samo da li je baterija ispravna ili ne? Ne očekujem baš da je nešta prejaka, jedno 3-4 godine je star UPS.

 Iskapčanjem bi provjerio može li UPS izdržati opterećenje koje mu stavljaš na teret. Što se tiče baterija radni vijek im je cca. 5 godina tako da ne bi trebalo biti problema sa baterijama.

 

 

Nakon što iskopčaš mogao bi čuti čudno cvrčanje iz napajanja samog PC-a, jer današnja PC- napajanja ne vole  aproksimaciju sinusnog signala kao što daje vaš UPS.

 

Za PC računala i osjetljivu elektroniku se preporuča sinusni oblik, nažalost mnogo je skuplji.

 

Poruka je uređivana zadnji put sub 21.2.2015 19:06 (Wuk19).
13 godina
offline
UPS-škola

Može preporuka UPSa i prenaponske zaštite za konfiguraciju i3 4130 (sastrane i5 4690), 8 GB RAMa,

ASUS H81M PLUS, WD Blue 1TB, MSI R9 270X Hawk (stock), monitor P2414H, miš, tipkovnica standardni

marka je Logitech, ne znam modele točno i Airlive1700 USB WLAN adapter.

 

U zadnje vrijeme često nestaje struje, pa mi je to lagano dopiz..., nekako bih si htio zaštiti taj PC jer njega

najviše koristim, druga jača konfiguracija se skoro i ne koristi, tako da mi ona nije tako bitna, jer je manje više isključena,

ona bude kasnije došla na red, laptopi rade na baterije većinom.

 

Inače ako grmi vani, sve gasim iz zida. ;D

 

Cijenio bih sve savjete koje mogu dobiti, u ovaj dio se stvarno ne kužim, pa moram pitati druge za pomoć.

 

Budžet je manje bitan, htio bih nešto što daje dobar omjer cijene i kvalitete, iako više cijenim kvalitetu.

http://www.bug.hr/forum/board/opcenito-o-ict-biznisu/17.aspx?sort=act
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.2.2015 14:17 (Valentin17).
 
0 0 hvala 0
13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
Valentin17 kaže...

Može preporuka UPSa i prenaponske zaštite za konfiguraciju i3 4130 (sastrane i5 4690), 8 GB RAMa,

ASUS H81M PLUS, WD Blue 1TB, MSI R9 270X Hawk (stock), monitor P2414H, miš, tipkovnica standardni

marka je Logitech, ne znam modele točno i Airlive1700 USB WLAN adapter.

 

U zadnje vrijeme često nestaje struje, pa mi je to lagano dopiz..., nekako bih si htio zaštiti taj PC jer njega

najviše koristim, druga jača konfiguracija se skoro i ne koristi, tako da mi ona nije tako bitna, jer je manje više isključena,

ona bude kasnije došla na red, laptopi rade na baterije većinom.

 

Cijenio bih sve savjete koje mogu dobiti, u ovaj dio se stvarno ne kužim, pa moram pitati druge za pomoć.

 

Budžet je manje bitan, htio bih nešto što daje dobar omjer cijene i kvalitete, iako više cijenim kvalitetu.

 Kolega za prvu što sam pronašao, pogledat ću još kasnijem malo više:

 

 

 

Oba dva imaju sinusni oblik međutim APC je bolji ali i skuplji jer ima manje izobličenje izlaznog napona, manje od 5% za razliku od prvog navedenog koje je +/-10%. 

13 godina
offline
Re: UPS-škola
Wuk19 kaže...

Stavljaj linkove na trgovine iz ZGa kao FuturaIT, ADM, Protis, Links, Centro i sl.

 

http://www.bug.hr/forum/board/opcenito-o-ict-biznisu/17.aspx?sort=act
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.2.2015 14:27 (Valentin17).
13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
Valentin17 kaže...
Wuk19 kaže...

Stavljaj linkove na trgovine iz ZGa kao FuturaIT, ADM, Protis, Links, Centro i sl.

 

 Ukucaj na Nabava.net cijene su različite, postoji mogućnost da ti dam dućan skuplje nabave :(

13 godina
offline
Re: UPS-škola
Wuk19 kaže...

Neka budžet bude do max. 1000 kn, jer vidim da je ovaj APC 3000 kn, što je ipak malo previše, cijeli PC ne vrijedi toliko.

Tako nešto mi stvarno nema smisla, još za skuplji PC da, ali za ovaj jeftiniji nikako.

ps. meni je UPS potreban samo par minuta da dospijem normalno ugasiti računalo.

http://www.bug.hr/forum/board/opcenito-o-ict-biznisu/17.aspx?sort=act
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.2.2015 14:36 (Valentin17).
13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.2.2015 15:07 (Wuk19).
9 godina
neaktivan
offline
 
0 0 hvala 1
13 godina
offline
Re: UPS-škola
Wuk19 kaže...
 • sinusni izlaz)

Daj mi to malo pojasni, odnosno taj sinusni izlaz.

Gledam forum i vidim da kolega 191x7 i dosta ljudi na forumu koristi ovo, KLIK i KLIK, XXX-man ima model 600, skužio sam iz tvoga

prvoga posta da je to "Line-interactive" UPS.

Što ja gubim, odnosno kakve posljedice mogu imati ako uzmem tako nešto, odnosno model 1000?

ps. napajanje lako mogu zamjeniti za npr. Seasonic 520GB 520W koji mi stoji sastrane.

http://www.bug.hr/forum/board/opcenito-o-ict-biznisu/17.aspx?sort=act
Poruka je uređivana zadnji put ned 22.2.2015 15:13 (Valentin17).
13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola

Pročitaj drugi post, predugo bi trajalo objašnjavanje.

 

Kratak put elek. struje:

 

Utičnica(AC struja) > UPS(UPS vrši konverziju iz AC u DC te puni bateriju, baterija daje DC izlaz te inverter u UPS pretvara DC u AC izlaz koji može biti sinusni ili aproksimacija sinusnog > PSU(napajanje pretvara AC u DC)

 

 

Problem je taj što sva napajanja danas imaju APCF(active PFC ili korektor faktora snage)  i taj sklop unutar PSU je ponekad predefiniran za sinusni oblik, ovisi od modela do modela PSU.

 

Naravno ulogu igraju i ostali sklopovi ali da ne kompliciram previše.

 

Možete imati problem sa korištenjem UPS-a koji ima aproksimaciju, a i ne morate sve ovisi od napajanja.

Poruka je uređivana zadnji put ned 22.2.2015 15:33 (Wuk19).
9 godina
neaktivan
offline
UPS-škola

Pozdrav svima, trebao bih kupiti UPS jer dosta cesto nestaje struja, ponekad na par sekund. Sada zanima me kako da izracunam koliko moje racunalo koristi Wata u full loadu? I koliki bi mi trebao UPS za isti?

Moj PC  
0 0 hvala 0
13 godina
neaktivan
offline
Re: UPS-škola
Miro34 kaže...

Pozdrav svima, trebao bih kupiti UPS jer dosta cesto nestaje struja, ponekad na par sekund. Sada zanima me kako da izracunam koliko moje racunalo koristi Wata u full loadu? I koliki bi mi trebao UPS za isti?

 Najjednostavnije da pogledaš snagu napajanja(PSU-a) svoga računala te na iznos W(wata) napajanja dodaš još 20-30% više.

 

Ako računalo troši 200W DC struje, zbog pretvorbe AC u DC putem napajanja(PSU-a) taj broj od 200W će biti veći što ovisi o efikasnosti pretvorbe napajanja jer napajanje prvo koristi AC struju iz utičnice i pretvara ju u DC za računalo putem PSU-a. Upravo taj iznos Wata koji vuče iz utičnice je bitan.

 

Jer UPS vrši pretvorbu iz AC-DC za punjenje bateriju, te DC-AC za PSU napajanje

 

Utičnica>  UPS  >  PSU  >  PC(računalo)

 

Ali najbolje navedi sve komponente koje imaš u računalu pa da vidimo.

Nova poruka
E-mail:
Lozinka:
 
vrh stranice