Osnove mreža izdvojena tema

poruka: 44
|
čitano: 82.553
|
moderatori: Lazarus Long, pirat, XXX-Man, DrNasty, vincimus
+/- sve poruke
ravni prikaz
starije poruke gore
15 godina
neaktivan
offline
Osnove mreža

Potaknut mnoštvom upita, problema i nepoznavanja osnovnih detalja vezanih uz računalne mreže odlučih se napisati ovaj tutorijal kako bi pokušao objasnio neke osnovne mrežne pojmove, način rada i kako riješiti neke probleme vezane uz mreže. Kako je ovo vrlo opsežna tema, pokušat ću je razraditi u nekoliko postova.

Pojmovi

Krenimo s nazivima i značenjima nekih osnovnih uređaja, protokola i servisa:

UTP – Unshielded twisted pair. Mrežni kabl koji omogućava spajanje računala u mrežu. Ima 4 para kablova, te omogućava 10, 100 i 1 Gb protok (bandwidth), ovisno o kategoriji kabla.

Patch kabel – tip UTP kabla koji spaja računala na usmjernik, preklopnik, koncentrator.  O kategorijama ovisi propusnost (bandwidth). Kablovi postoje u dvije varijante TIA/EIA-568-A i TIA/EIA-568-B.

Crossover kabel – tip UTP kabla koji omogućava spajanje dva računala direktno bez korištenja dodatnih uređaja (preklopnika, usmjernika, koncentratora).

Bandwidth (protok) – označava propusnost mreže (količinu podataka koji se mogu prenijeti mrežom u sekundi. Standardni protok u lokalnim mrežama je izražen u 10 Mb, 100 Mb i 1 Gb (vrijednosti su izražene u bitovima).

IP adresa – skup brojeva (u osnovi binarnih, reprezentiranih u decimalnom sustavu) koji omogućavaju međusobno komuniciranje računala (detaljnije objašnjeno u nastavku). Primjer IP adrese je 213.202.123.6 (javna adresa - www.bug.hr) ili 192.168.1.1 (privatna adresa - lokalna mreža)

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol – najrašireniji skup protokola koji se koristi za komunikaciju između mrežnih adaptera, preklopnika, usmjernika, koncentratora. Za komunikaciju se koristi 65535 portova (TCP i UDP). Više detalja o portovima vidite na http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

Mrežni adapter (NIC – Network Interface Card) – mrežna kartica u Vašem računalu.

Usmjernik (router) – uređaj koji spaja više računalnih mreža koje se nalaze u različitim subnetima (primjera, spaja lokalnu mrežu s internetom. Routeri imaju i dvije IP adrese koje omogućavaju preusmjeravanje prometa sa lokalne mreže ka internetu i obratno, primjer je lokalna IP adresa 192.168.1.1 i javna 78.243.14.2 koja je spojena na internet)

Preklopnik (switch) – uređaj koji omogućava spajanje dva ili više računala u zajedničku mrežu. Razlika između preklopnika i koncentratora (hub) je u tome što kada na preklopnik uključite računalo on zapamti na kojoj IP adresi je to računalo, te kada dobije upit za tu IP adresu preusmjerava ga na taj port (prema tom računalu).

Koncentrator (hub) – kao i preklopnik, omogućava spajanje dva ili više računala u zajedničku mrežu. Razlika je u tome što nije "pametan" kao preklopnik, nego upit za jedno računalo (IP adres) šalje na sve portove, te prepušta mrežnim adapterima odluku koji će odgovoriti na upit (onaj koji posjeduje IP adresu za koju je upit dat)

DNS (Domain Name System) – sistem je prevođenja IP adresa u ljudima razumljivije domenske nazive (primjera jednostavnije vam je u web preglednik upisati www.bug.hr nego  213.202.123.6, mada dobivate isti rezultat).

DHCP (Dinamyc Host Configuration Protocol) – sistem koji omogućava automatsko dodjeljivanje IP adresa pojedinim uređajima. Routeri kojima se spajate na internet je obično podešen DHCP, koji će prepoznati kada je Vaše računalo spojeno na router, te mu dodijeliti IP adresu u zadanom rasponu)

IP adresiranje

IP adresa standard koji omogućava računalima međusobnu komunikaciju (naravno, ako imate mrežnu karticu :-). Pokušat ću pojasniti na što jednostavniji način IP verziju 4 koja je još uvijek najraširenija.
Kako bi računala međusobno u LAN-u mogla komunicirati moraju imati zadane IP adrese koje se nalaze u istom subnetu. Što to znači?!
Pogledajte strukturu IP adrese u svojoj lokalnoj mreži, otvorite command promt Start > Run > cmd klik na OK, upišite komandu ipconfig /all. Dobiti će te nešto slično ovom primjeru:

C:\Documents and Settings\kajgod>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : mojkompjutor
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-04-61-4E-6B-83
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.22
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled

Detalji na koje obratite pažnju su Vam IP Address, Subnet Mask, Default Gateway i DNS servers (podebljano u primjeru).
IP adresa označava jedinstvenu adresu (ne možete imati dvije identične adrese na istoj mreži) koja je zadana za mrežnu karticu. U ovom primjeru IP adresa je ručno zadana, ne koristi se DHCP server.
Subnet maska označava mrežni raspon u kojoj ta adresa djeluje. Dakle ovo računalo će moći po zadanom komunicirati sa svim računalima koje imaju adresu u rasponu od 192.168.1.1 do 192.168.1.254
Default Gateway označava adresu uređaja koji će usmjeriti upite (poziv za neke web stranice) ako se nalaze van Vaše mreže (na internetu, primjera). Default gateway u ovom primjeru je router koji se koristi za spajanje na internet.
DNS servers označava uređaj koji će prevesti upite za neku internet stranicu s domenskog u IP adresu koju koristi računalo za komunikaciju). Na DNS upite u ovom primjeru odgovara router  koji se koristi za spajanje na internet.

 

Struktura IP adrese


Kako bi pojasnio funkcioniranje IP adresa moram uči malo detaljnije u tematiku strukture IP adrese. Ono što je nama prezentirano u decimalnom obliku kao IP adresa (primjer 192.168.1.10) računalo vidi u binarnom obliku (11000000.10101000.00000001.00001010). Ovakav oblik IP adrese je verzija 4, koja je 32-bitni oblik adrese - svaki dio IP adrese ima 8 bitova puta 4 je 32. Preračunati IP adresu iz decimalnog u binarni oblik možete koristeći kalkulator, ili vježbe radi - ručno. Dati ću Vam primjer kako najjednostavnije ručno prevesti IP adresu.

Primjer IP adrese 192.168.1.10

Za prijevod u binarni oblik korisiti ćemo slijedeću tablicu (svaki bit u 8 bitnom segmentu adrese ima određenu brojčanu vrijednost, ukupan zbroj vrijednosti je 255). Kako bi preveli decimalno 192 u binarno koristimo slijedeću logiku. Donja tablica predstavlja vrijednost svakog bita u oktetnom segmentu (8 bitova). Promatrajmo broj 192. On u sebi sadrži broj 128, dakle ispod 128 stavljamo vrijednost 1. Kada broju 192 oduzmemo 128, ostaje nam 64, dakle ispod 64 stavljamo 1. Time smo "potrošili" sve brojeve iz 192, te u ostalim dijelovima upisujemo 0. Preračunat nam je prvi dio IP adrese

        128    64    32    16    8    4    2    1
        -------------------------------------------
192    1       1      0      0     0    0    0    0

Ponovimo to s drugim dijelom - 168. U 168 imamo 128, stavljamo 1, preostaje nam 40. 64 je veće od 40, te stavljamo 0. 32 imamo u 40, te stavljamo 1. Ostaje nam 8. U 16 je veće od 8, stavljamo 0. 8 je jednako 8, te stavljamo 1. Broj smo podijelili, te pod ostale vrijednosti stavljamo 0. Preračunali smo drugi dio IP adrese.


        128    64    32    16    8    4    2    1
        -------------------------------------------
168    1       0      1      0     1    0    0    0


Isti princip koristimo za treći i četvrti dio koji prevedeno izgledaju ovako:

       128    64    32    16    8    4    2    1
       -------------------------------------------
1       0       0      0      0     0    0    0    1

10     0       0      0      0     1    0    1    0


Tako u konačnici dobivamo prevedenu IP adresu 192.168.1.10 u binarni oblik 11000000.10101000.00000001.00001010

Zašto je važno znati prevesti IP adresu iz decimalnog u binarni oblik?! Odgovor nam leži u subnet maski. Ona nam služi kako bi prikazala koji dio IP adrese predstavlja identifikaciju mreže, a koji dio identifikaciju hosta (pojedinog računala). Subnet maska iz datog primjera je 255.255.255.0. Ona je doslovno što i riječ znači MASKA, dakle maskira dio IP adrese određen za mrežu, i ostavlja dio zadan za raspodjelu računalima. Binarno ta maska izgleda ovako 11111111.11111111.11111111.00000000 što znači da su prva tri okteta prikaz identifikacije mreže (192.168.1) a zadnji reprezentira raspon u kojem se dodjeljuju IP adrese pojedinim računalima 1-254 (napomenuti ću samo ukratko da prvi 0 i posljednji 255 brojevi ne mogu biti dodijeljeni pojedinim računalima - 0 predstavlja adresu mreže, 255 predstavlja broadcast adresu).

Dakle, kako bi nam računalo ispravno videjlo druga računala, sva moraju imati zadanu jedinstvenu adresu mreže, te svako mora imati zasebnu adresu hosta.

U praksi to izgleda ovako:

Želimo spojiti putem koncentratora dva računala, prvo ih fizički spajamo, zatim im dodjeljujemo IP adrese po primjeru:

Prvo računalo

IP adresa:     192.168.1.10
subnet maska:    255.255.255.0

Drugo računalo

IP adresa:    192.168.1.11
Subnet maska    255.255.255.0

Ovo nam, ponovimo, govori da su oba računala u istoj mreži (identificiranoj subnet maskom) 192.168.1.z, te da svako računalo ima svoju zasebnu IP adresu (prvo w.x.y.10, drugo w.x.y.11)

Ako su nam oba računala spojena na router koji nas povezuje na internet, potrebno je dodatno na oba računala zadati IP adresu default gatewaya, te adresu DNS servera. Kao što je već u prvom dijelu napomenuto, default gateway omogućava računalima da znaju u kojem pravcu poslati mrežni paket ako se nalazi na drugoj mreži, dok nam DNS server služi za prevođenje IP adresa u kvalificirane domenske nazive - 213.202.123.6 je prevedeno www.bug.hr

 

 

Klase IP adresa

 

EDIT: stavit ću naknadno

 

 

Alati za dijagnostiku rada mreža


Osnovni alati za dijagnostiku rada mreža su (navesti ću samo par najosnovnijih za početak) ipconfig, ping, nslookup. Svi ovi alati se pokreću u command promtu OS-a (naravno, cijelo vrijeme pričamo o windowsima, mada su razlike u linux i unixima minorne)

ipconfig nam služi za uvid u osnovnu konfiguraciju mreže na računalu. ako upišete ipconfig /? u promt dobit će te ispis svih switcheva koje možete korisiti u kombinaciji s ovom komandom.

ping nam služi za provjeru funkcionalnosti mreža (šalje echo request na određenu IP adresu kako bi provjerio njenu dostupnost). Koristi se za provjeru funkcionalnosti mrežnog adaptera. U kratko ping šaljete na IP adresu nekog drugog računala, preklopnika kako bi provjerili imate li komunikaciju s tim uređajem, šaljete ga na IP adresu računala na kojem testirate, kako bi provjerili radi li vam TCP/IP ispravno, te na adresu localhosta (127.0.0.1) kako bi provjerili radi li Vam mrežna kartica.

nslookup alat nam služi kako bi vidjeli koja IP adresa se nalazi iza nekog domenskog naziva (pokušajte napraviti slijedeće: u promtu upišete nslookup www.google.hr - dobiti će te ispis IP adresa koje koristi google za zadanu domenu).

I find your lack of faith disturbing!
Poruka je uređivana zadnji put pet 10.4.2009 12:54 (0v3r10rd).
Moj PC  
30 0 hvala 19
15 godina
offline
Osnove mreža

Ljepo, ljepo. Svaka čast na trudu! Sticky!

Q6600 (3.2Ghz), BigTyp 120vx, 8800gt, 2GB ram, gigabyte p35 ds3....
Moj PC  
1 0 hvala 0
14 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža I. dio

 

Dobro si to napisao.

 

Evo i od mene malo da nadopunimo temu

15 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža I. dio

Mogli bi možda dodati i ovo:

 

Postoje tri LAN standarda po brzini

 

Standart Ethernet - 10 Mbit/s

Fast Ethernet - 100 Mbit/s

Gigabit Ethernet - 1000 Mbit/s

 

Hub (zastario već duže vremena) brzinu mreže podešava prema brzini najsporije kartice, tj. ako je u mreži kartica koja ima propusnost od 10 Mbit/s, a sve ostale su npr. 100 Mbit/s, sve kartice će raditi na 10 Mbit/s. Treba izbjegavati.

 

Intel Core i7 Procesor I7-920 2,66 GHz, ATI HD4870 X2 DDR5 2 GB, Kingmax Mars DIMM 2GB DDR-3 1333MHz x 3
15 godina
neaktivan
offline
Osnove mreža II. dio

sve je stavljeno na isti post...

I find your lack of faith disturbing!
Poruka je uređivana zadnji put pet 10.4.2009 12:52 (0v3r10rd).
Moj PC  
0 0 hvala 0
15 godina
neaktivan
offline
Osnove mreža

Overlord,odlična stvar,samo bih te zamolio jednu stvar. Kad postavljaš novi dio tutoriala,možeš li koristiti tipku uredi, tako da cijeli tutorial bude odmah u vrhu,a ne razbacan na više dijelova. HVALA,keep up the good work!

Bustin at people who said my name in vain, I got no time for them tricks, I'm heavy in the game!!! I wanna be a baller, please, But the bitches and the liquor keep on callin me... I'm floatin free on the highway, formulatin plans...
 
0 0 hvala 0
15 godina
online
RE: Osnove mreža I. dio
0v3r10rd kaže...

Preklopnik (router) – uređaj koji spaja više računalnih mreža koje se nalaze u različitim subnetima (primjera, spaja lokalnu mrežu s internetom. Routeri imaju i dvije IP adrese koje omogućavaju preusmjeravanje prometa sa lokalne mreže ka internetu i obratno, primjer je lokalna IP adresa 192.168.1.1 i javna 78.243.14.2 koja je spojena na internet)

Usmjernik (switch) – uređaj koji omogućava spajanje dva ili više računala u zajedničku mrežu. Razlika između usmjernika i koncentratora (hub) je u tome što kada na usmjernik uključite računalo on zapamti na kojoj IP adresi je to računalo, te kada dobije upit za tu IP adresu preusmjerava ga na taj port (prema tom računalu).

Koncentrator (hub) – kao i usmjernik, omogućava spajanje dva ili više računala u zajedničku mrežu. Razlika je u tome što nije "pametan" kao usmjernik, nego upit za jedno računalo (IP adres) šalje na sve portove, te prepušta mrežnim adapterima odluku koji će odgovoriti na upit (onaj koji posjeduje IP adresu za koju je upit dat)

 Malo si zabrljao s nazivima usmjernik (router) i preklopnik (switch).
15 godina
offline
Osnove mreža

bump :)

People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
 
0 0 hvala 0
15 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža I. dio
Old Iggy kaže...
0v3r10rd kaže...

Preklopnik (router) – uređaj koji spaja više računalnih mreža koje se nalaze u različitim subnetima (primjera, spaja lokalnu mrežu s internetom. Routeri imaju i dvije IP adrese koje omogućavaju preusmjeravanje prometa sa lokalne mreže ka internetu i obratno, primjer je lokalna IP adresa 192.168.1.1 i javna 78.243.14.2 koja je 

 Malo si zabrljao s nazivima usmjernik (router) i preklopnik (switch).
 Hvala na uočenom. Evo, ispravljeno je...
I find your lack of faith disturbing!
15 godina
online
RE: Osnove mreža I. dio
Whalter vT kaže...

Mogli bi možda dodati i ovo:

 

Postoje tri LAN standarda po brzini

 

Standart Ethernet - 10 Mbit/s

Fast Ethernet - 100 Mbit/s

Gigabit Ethernet - 1000 Mbit/s

 

Hub (zastario već duže vremena) brzinu mreže podešava prema brzini najsporije kartice, tj. ako je u mreži kartica koja ima propusnost od 10 Mbit/s, a sve ostale su npr. 100 Mbit/s, sve kartice će raditi na 10 Mbit/s. Treba izbjegavati.

 

Ispravka: postoji i deset gigabitni Ethernet. Isto tako, hub ne spusta brzinu cijele mreze.
14 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža
0v3r10rd kaže...

Potaknut mnoštvom upita, problema i nepoznavanja osnovnih detalja vezanih uz računalne mreže odlučih se napisati ovaj tutorijal kako bi pokušao objasnio neke osnovne mrežne pojmove, način rada i kako riješiti neke probleme vezane uz mreže. Kako je ovo vrlo opsežna tema, pokušat ću je razraditi u nekoliko postova.

 

Odlican post, a evo ako nekome bude korisno: http://mreze.layer-x.com/ Svi komentari su dobrodosli, planiram nadopunjavati stranicu koliko stignem...

15 godina
offline
Osnove mreža

lijepo, objašnjeno. svaka čast na trudu. 

Tkojesmojetipkovniceukraorazmaknicu(Space),nekamijehitnovrati.
 
0 0 hvala 0
14 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža
jurluk kaže...

lijepo, objašnjeno. svaka čast na trudu. 

 To je ustvari moj diplomski, samo malo drugacije slozen da ne bude bas isto...mislim napisati i poglavlje o sigurnosti, a kad skupim malo iskustva napisat cu nesto i o konfiguraciji aktivne mrezne opreme...
15 godina
neaktivan
offline
Osnove mreža

Odlično odrađeno.

Mama, želim biti slikar. Sine, znaš da oni gladuju.
Moj PC  
0 0 hvala 0
14 godina
neaktivan
offline
Osnove mreža

Nice, samo malo nadopuna : crossover kabel se takodjer koristi za povezivanje routera i ostalih intermediary(router, switch, modem, hub) uređaja.

Takodjer valja spomenuti da prilikom korištenja hubova je mnogo veća mogučnost da dodje do koalizije tj smetnji, zato se preferiraju switchevi.

 

Takodjer valja spomenuti da današnje mreže koriste TCP/IP model (4 layera), dok postoji i OSI model (7 layera).

 

Ukoliko netko zeli, postoji filmić o mrežama koji pokazuje put jednog paketa od pošiljatelja do primatelja,prolazi kroz routere, switcheve, firewall-ove,  možete ga downloadati -> http://www.warriorsofthe.net

 

pozdrav

Moj PC  
0 0 hvala 0
14 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža
thaNaab kaže...

Nice, samo malo nadopuna : crossover kabel se takodjer koristi za povezivanje routera i ostalih intermediary(router, switch, modem, hub) uređaja.

Takodjer valja spomenuti da prilikom korištenja hubova je mnogo veća mogučnost da dodje do koalizije tj smetnji, zato se preferiraju switchevi.

 

Takodjer valja spomenuti da današnje mreže koriste TCP/IP model (4 layera), dok postoji i OSI model (7 layera).

 

Ukoliko netko zeli, postoji filmić o mrežama koji pokazuje put jednog paketa od pošiljatelja do primatelja,prolazi kroz routere, switcheve, firewall-ove,  možete ga downloadati -> http://www.warriorsofthe.net

 

pozdrav

 

Pa pise da prospojnici odvajaju domene kolizije: http://mreze.layer-x.com/s010402-0.html
Poruka je uređivana zadnji put čet 21.5.2009 13:31 (LazyChar).
15 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža
LazyChar kaže...
thaNaab kaže...

Nice, samo malo nadopuna : crossover kabel se takodjer koristi za povezivanje routera i ostalih intermediary(router, switch, modem, hub) uređaja.

Takodjer valja spomenuti da prilikom korištenja hubova je mnogo veća mogučnost da dodje do koalizije tj smetnji, zato se preferiraju switchevi.

 

Takodjer valja spomenuti da današnje mreže koriste TCP/IP model (4 layera), dok postoji i OSI model (7 layera).

 

Ukoliko netko zeli, postoji filmić o mrežama koji pokazuje put jednog paketa od pošiljatelja do primatelja,prolazi kroz routere, switcheve, firewall-ove,  možete ga downloadati -> http://www.warriorsofthe.net

 

pozdrav

 

Pa pise da prospojnici odvajaju domene kolizije: http://mreze.layer-x.com/s010402-0.html
 
@LazyChar
Gle, svaka čast na tvojim web stranicama i diplomskom radu o mrežama. No nikako nije u redu s tvoje strane upasti u nečiju temu i onda ju preoteti... thaNaab (Jurluk također...) je komentar dao na OVU temu, a ne na tvoje web stranice. Možeš se pridružiti raspravi na kreativan način i nadopuniti temu, a ne reklamirati se i otimati nečiji tuđi rad...
Time vrijeđaš moje potrošeno vrijeme i trud uložen u ovu temu.
I find your lack of faith disturbing!
14 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža
@LazyChar
Gle, svaka čast na tvojim web stranicama i diplomskom radu o mrežama. No nikako nije u redu s tvoje strane upasti u nečiju temu i onda ju preoteti... thaNaab (Jurluk također...) je komentar dao na OVU temu, a ne na tvoje web stranice. Možeš se pridružiti raspravi na kreativan način i nadopuniti temu, a ne reklamirati se i otimati nečiji tuđi rad...
Time vrijeđaš moje potrošeno vrijeme i trud uložen u ovu temu.
Onda sam ja krivo shvatio kome je isao odgovor, ali tema na bilo kojem forumu nije "necija", a pogotovo se ne moze "preoteti", eventualno post moze biti offtopic...Nisam se reklamirao, moj rad _ima_ veze s ovom temom i moze biti koristan ljudima, ja nemam nikakve specijalne koristi od "reklame". Ono sto bi po meni bilo glupo je otvoriti novu temu _samo_ radi mog rada, a to nisam napravio bas zato sto ne zelim biti "agresivan"...Ali dobro ako se netko nasao uvrijedjen ja se ispricavam...Pozdrav
14 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža

Evo mali doprinos temi.

Uz dobro pojašnjenje prvog posta u ovoj temi a i ostalih za sve one koji žele malo produbiti znanje o IP adresiranju i hijerarhiji IP adresa.

 

Dosta opširan tutorial sa slikovitim praćenjima.

Pogledajte link: VLSM ( Variable Length Subnet Mask ) and Subnetting

Web tutoriali za početnike, Autocad, Windows, Excel, Word, FrontPage, PowerPoint, Home Network ...
15 godina
offline
Osnove mreža

Ako nekoga zanima mogu mu dat sažeta predavanja za Strukturno kabliranje (uključuje sve, vrste mreža, protokole na svim razinama TCP/IP 4-slojnog modela, radne grupe, Ethetnet standarde, Wireless, VPN, sigurnost... MAN, WAN, Frame Relay, ATM ...)

Ima ga inače previše za jednosemstralan kolegij ali ja san sažea na nekih 50 stranica worda po bolonskim pitanjima. Možete iz toga dosta shvatiti i naučit iako preporučujen da proguglate za svako pitanje.

 
0 0 hvala 0
13 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža

mozes meni poslat?

14 godina
neaktivan
offline
Osnove mreža

Također bi zamolio za taj word.

 
0 0 hvala 0
15 godina
offline
Osnove mreža

sutra ću uploadat na RS pa ću stavit link ovdje

 
0 0 hvala 0
15 godina
offline
Osnove mreža

evo posjetija me neki lik privatnom porukom za ove materijale...

uglavnom iman losh upload doma (rar je tezal 40mb).. pa pokusat cu sa faksa sutra...

 

EDIT:

 

Evo linka na word i pdf projekta!!!

Ocekujen neke povratne informacije, jer san mislija jos malo dorađivat projekt!

http://hotfile.com/dl/91223062/be377e6/Mreze_-_Ozegovic.rar.html

 

uzoivajte

Poruka je uređivana zadnji put sri 22.12.2010 14:15 (JohnW).
 
0 0 hvala 0
14 godina
neaktivan
offline
RE: Osnove mreža

Ajde molim te ako nije problem da opet uploadaš,jer link ne radi.Hvala!!

12 godina
neaktivan
offline
Osnove mreža

izvinite sto ovde pitam ali ako mi iko moze odg kako da podesim na googlu  lan podesavanja evo slika pa vidite mozda zna neko kako da podesim

http://www.slike.com/?v=tonevalhja.png

Djuka
Moj PC  
0 0 hvala 0
12 godina
offline
RE: Osnove mreža I. dio
Whalter vT kaže...

Mogli bi možda dodati i ovo:

 

Postoje tri LAN standarda po brzini

 

Standart Ethernet - 10 Mbit/s

Fast Ethernet - 100 Mbit/s

Gigabit Ethernet - 1000 Mbit/s

 

Hub (zastario već duže vremena) brzinu mreže podešava prema brzini najsporije kartice, tj. ako je u mreži kartica koja ima propusnost od 10 Mbit/s, a sve ostale su npr. 100 Mbit/s, sve kartice će raditi na 10 Mbit/s. Treba izbjegavati.

 

 

Hub je zastario ali još uvijek se koristi za vrlo specifične situacije - uglavnom zloćudne jeli :)

Anyhow, glavni "problem" huba nije brzina već "zastarjeli" princip rada. Svaki paketić koji uđe u hub izaći će na svim portovima te će ga mrežne kartice u računalima kojima paket nije namjenjen odbaciti. Dakle bespotrebno se opterećuju sve mrežne kartice priključene na HUB, samim time kroz HUB teče hrpetina nepotrebnih podataka što usporava cijelu priču.

Switch pamti MAC adrese (adrese mrežnih kartica) tako da točno zna kroz koji fozički port će pustiti paketić.

12 godina
protjeran
offline
Re: Osnove mreža
0v3r10rd kaže...

ping nam služi za provjeru funkcionalnosti mreža (šalje echo request na određenu IP adresu kako bi provjerio njenu dostupnost). Koristi se za provjeru funkcionalnosti mrežnog adaptera. U kratko ping šaljete na IP adresu nekog drugog računala, preklopnika kako bi provjerili imate li komunikaciju s tim uređajem, šaljete ga na IP adresu računala na kojem testirate, kako bi provjerili radi li vam TCP/IP ispravno, te na adresu localhosta (127.0.0.1) kako bi provjerili radi li Vam mrežna kartica.

nslookup alat nam služi kako bi vidjeli koja IP adresa se nalazi iza nekog domenskog naziva (pokušajte napraviti slijedeće: u promtu upišete nslookup www.google.hr - dobiti će te ispis IP adresa koje koristi google za zadanu domenu).

 

Dodatak za nslookup. Stvar nudi malo više opcija od pukog ispisa IP adresa koje se koriste za zadanu domenu. Na primjer, nslookup upit za www.bug.hr daje ovaj rezultat:

 

C:\Windows\system32>nslookup www.bug.hr
Server:  dc1.contoso.com
Address:  192.168.100.100

Non-authoritative answer:
Name:    www.bug.hr
Address:  213.202.123.24

 

Što je okej, ali ako vas zanima gdje se DNS zapis za bug.hr zapravo nalazi, potrebno je napraviti ovo:

 

C:\Windows\system32>nslookup
Default Server:  dc1.contoso.com
Address:  192.168.100.100

> set query=soa
> bug.hr
Server:  dc1.contoso.com
Address:  192.168.100.100

Non-authoritative answer:
bug.hr
        primary name server = dns.bug.hr
        responsible mail addr = postmaster.bug.hr
        serial  = 293
        refresh = 3600 (1 hour)
        retry   = 3600 (1 hour)
        expire  = 1209600 (14 days)
        default TTL = 3600 (1 hour)

bug.hr  nameserver = dns.bug.hr
bug.hr  nameserver = dns2.iskon.hr
dns2.iskon.hr   internet address = 213.191.128.3

 

SOA je Start Of Authority record koji, između ostalih stvari, kaže i tko je primarni nameserver za određenu domenu. Što je prilično korisno znati ako imate site koji je nedostupan ili problema s emailom. Evo upita za mail server odgovornim za bug.hr domenu:

 

C:\Windows\system32>nslookup
Default Server:  dc1.contoso.com
Address:  192.168.100.100

> set query=mx
> bug.hr
Server:  dc1.contoso.com
Address:  192.168.100.100

Non-authoritative answer:
bug.hr  MX preference = 20, mail exchanger = mail.bug.hr

bug.hr  nameserver = dns.bug.hr
bug.hr  nameserver = dns2.iskon.hr
mail.bug.hr     internet address = 213.202.123.10
dns2.iskon.hr   internet address = 213.191.128.3

 

 

Uz ping, svakako treba spomenuti tracert alat. Evo link na wiki da na tipkam previše.

 

11 godina
neaktivan
offline
Osnove mreža
Kako da testiram mrežnu propusnost prema određenom portu na udaljenom serveru?
 
0 0 hvala 0
11 godina
offline
Osnove mreža

Oprostite, možda je off topic, ali trebala bi mi pomoć oko Access pointa/repeatera.

KLIK

Hvala!

Moj PC  
0 0 hvala 0
Nova poruka
E-mail:
Lozinka:
 
vrh stranice